Седница Савета родитеља април 2024.

Записник са седнице Савета родитеља одржане 17.4. 2024. год. са почетком у 18.05, у учионици број 1.

Присутно 22 родитеља, директор школе Весна Панић, Гордана Марковић-Сакић, психолог школе, учитељи Србијанка Остојић, Оливера Стајић и натавница Јелена Марић. За седницу је предвиђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја/ психолог
  2. Избор уџбеника за други и шести разред и бесплатни уџбеници/ директор
  3. Извештај директора о финансијском пословању школе/ директор
  4. Резултати пробног тестирања, посећеност припремне наставе, родитељски састанци, конкурс за уређење летње учионице…
  5. Одговори на питања родитеља

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег тромесечја поднела је психолог Гордана Марковић-Сакић. На самом почетку истакнуто је да постоји новина у оцењивању владања, a то је да се владање од ове школске године оцењује нумерички од другог до осмог разреда. Будући да се у овом периoду само разматрају недовољне оцене а не општи успех, закључак је да је у школи и мањи број ученика са недовољним оценама и мање недовољних оцена у односу на исти период прошле школске године. Укупно је изречено 38 васпитно-дисциплинских мера (прошла година 41 васпитна мера). Основна препорука је сагледавање узрока неуспеха и слабих оцена ученика и дефинисање мера додатне подршке ученицима у сарадњи са учеником и родитељима.

2. Директор школе Весна Панић упознала је чланове са избором уџбеника за други и шести разред. У другом разреду нема измена док у шестом разреду, на предлог стручних већа, за пет наставих предмета изабрани су нови уџбеници, и то за период од наредне четири године.

Родитељима је такође предочено да је у току унос података за бесплатне уџбенике. За разлику од претходних година, где су постојале три категорије породица које остварују право на бесплатне уџбенике, сада их има седам. Родитељима осмих разреда упућена је молба да врате уџбенике које су њихова деца бесплатно добијала, или да школи доставе оне уџбенике за осми разред које би иначе бацили.

3. Директор школе поднела је извештај о финансијском пословању школе за прошлу 2023. годину. Ове године школа је добила четири милиона мање средстава од прошле године. Од 01.01. до 31.12. на основу прегледа добијених средстава од Града Лозница и сопствених прихода школе ‘’Анта Богићевић’’ пословало се успешно, и то на основу предвиђених средстава из Финансијског плана и Плана јавних набавки. Средства су усмеравана Финансијским планом и планирана по приоритетима и потребама током календарске године.

4. Директор школе упознала је родитеље са резултатима пробног тестирања. Примедба предметних наставника је да су задаци са ових тестова били тежи него прошле године, као и да неке области још нису обрађене. Циљ самог тестирања јесте сагледавање шта смо то савладали, а чему све треба још да се посветимо у наредном периоду. Родитељи осмих разреда треба да пренесу својим одељењским заједницама да је неопходно да ученици посећују припремну наставу. Анализе су показале да се тачно види разлика у остварености резултата ученика који су долазили редовно на припремну наставу и оних који се нису појављивали.

У овом прериоду одељењске старешине организују родитељске састанке као и индивидуалне разговоре.

По предлогу стручних сарадника и тимова у школи, настала је идеја да школа распише Конкурс за уређење летње учионице, а да Тим за сарадњу са породицом, ученици и наставници школе приону на изградњу и уређење школског простора. Директор школе је нагласила да ове године нису планирана средства за рад, али да заједничим снагама треба пронаћи пут за изградњу летње учионице која је заиста неопходна у топлим месецима.

Директор школе пренела је прелепе утиске са посете основној школи ’’Јеврем Обреновић’’ у Шапцу. На овај излет ишла су по четири ученика из сваког одељења седмих и осмих разреда у пратњи наставнице Драгице Џагић, координатора Ученичког парламента.

5. Директор школе обавестила родитеље да је на последњој седници Града Лознице дато обећање да ће Општина наћи начин да школи остане школско игралиште. Међутим, због потписаног уговора који истиче крајем јуна, не можемо безбрижно рећи да је проблем школског игралишта дефинитивно решен.

Родитељи су имали само једно питање: Да ли ће прослава матуре бити организована после завршног испита?

Одговор: Најбоље би било да прослава матуре буде после завршног испита, како би ученици могли растерећено да се посвете само том догађају.

Седница завршена у 19.00.

Записничар:                                       Председник савета родитеља:

_________________                          _______________________

Јелена Марић                                    Виолета Глишић