План рада Тима за сарадњу са породицом

ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

Предлагач плана:Тим за сарадњу са породицом

Одговорно лице:координатор – Србијанка Остојић (наставник разредне наставе )

Остали чланови тима: Сања Васиљевић – наставник, Светлана Павловић – учитељ, Драгица Мишић – наставник, Јован Јанчић – вероучитељ, Дејан Лукић – наставник, Марко Андрић  – наставник, Милица Вулић – наставник, Весна Панић – директор, родитељи ученика од првог до осмог разреда (по један представник) :  Јелена Петровић I-2, Оливера Марјановић  II-3, Секулић Слађана III-1, Ђунић Радомир IV-1, Ивана Ђукановић VI-1, Владислава Филиповић – Трифуновић VII-4, Драгица Капетановић VIII-2

Сарадници у реализацији плана: Вања Јеремић (педагог), Гордана Марковић Сакић (психолог), ученик- представник Ђачког парламента, Панић Весна(директор)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

 

,, Нема веће снаге  од снаге родитељства. Када радимо тимски и у договору, када једни друге ослушкујемо и чујемо, тада савршена координација СТРУКЕ и НАУКЕ, искуства и знаља  учитеља , наставника и родитеља може и треба да има само један резултат: ЗАДОВОЉНО И СРЕЋНО ДЕТЕ КОЈЕ  ИЗРАСТА У УСПЕШНОГ И ДОБРОГ ЧОВЕКА! ТО НАМ ЈЕ СВИМА КОНАЧАН ЦИЉ!

 

САРАДЊА И МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉА ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ!

 

 

Садржај рада Оријентационо

време реализације

Носиоци посла Циљна група
Области рада

 

Планиране активности
 

Ваннаставне активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утврђивање распореда и датума  отвореног дана

*Уређивање рубрике на сајту

* Увођење странице за родитеље у Школском часопису ,,Ученик“

*Сарадња са родитељима – облици

*Укључивање ученика у рад – представник Ђачког парламента

*Реализација пројектне наставе у 1. и  5. разреду ( евалуација урађеног)

*Анкете и упитници за родитеље

( презентација и искуства)

 

 септембар

 

Ученици

Родитељи

Наставници

Педагог

Психолог

Драгана Стојановић

Наставници Српског језика

Учитељи првог разреда и наставници 5. разреда

Србијанка Остојић

Ученици

 

Родитељи

 

Организација Дана школе

*Радионица за ученике (правимо лицидерска срца) – стари занати

Акција: Сређивање и уређивање школског дворишта (фарбање клупа, уређивање плочника испред старе школске зграде)

 

октобар  

Ученици

Родитељи

Марија Шћекић – Илић

Наставници

Ученици

Родитељи

 

Трибина

Како заштитити децу од лоших садржаја на интернету?

*,,Радост понеси и донеси“ стваралаштво  на дар предшколцима

новембар  

Родитељи

Наставници

Педагог

Психолог

Ученици

Родитељи

Предшколци

*Празничне играрије ( приредбе, радионице са родитељима  .. )

*Новогодишњи вашар- млађи и старији узраст

* Хуманост на делу: пакетићи за децу и мини представа за децу са посебним потребама, млађи узраст

* Дружимо се са старима – посета старачком дому – старији узраст

 

децембар Ученици

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

Наставници

* Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан Родитељи

Наставник

 

Родитељи

Наставник

 

 Организовање прославе школске славе јануар Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

 *Објављивање стручних текстова на сајту

Објављивање занимљивих текстова и сарадње са породицом у Стручном часопису ,, Просветни преглед“

фебруар Родитељ

Наставник

Педагог

Психолог

Директор

Родитељи

Наставник

 

Трибина

Добри и лоши аспекти комуницирања између родитеља и деце

Дружење у кухињи  ,,Мини сајам здраве хране – питијада“

март Родитељи

Наставник

Ученици

Педагог

Психолог

Родитељи

Наставник

Ученици

Ускршње радионице

Зелени ЕКО дани: ,,Вертикалне баште“ у нашој школи

Акција: уређење , сређивање и опремање старе бивше зграде техничког образовања

 

 

април Родитељи

Наставник

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Дан породице

Спортско – рекреативни дан

Сајам кућних љубимаца

*Ветеринар на делу*

 

мај Родитељи

Наставници , наставници физичког васпитања и учитељи

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Ветеринар родитељ

Спортски сусрети родитеља и наставника

 

 

јун Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

Ученици

Информисање *Родитељски састанци

*Индивидуални разговори

*Електронском поштом

*ФБ страница

*Сајт школе

Током целе године Наставници Родитељи

 

 

Током школске 2019/20. године школа ће наставити   са сарадњом са  родитељима

ученика наше школе кроз “ Отворена врата“  организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот, токове, проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

 

Координатор Тима сарадње са породицом

Србијанка Остојић