План рада Тима за сарадњу са породицом

    1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА

Предлагач планаТим за сарадњу са породицом

Одговорно лице: координатор – Јован Јанчић (наставник веронауке)

Остали чланови тима: Зорица Вранковић, Слободан Марковић, Душко Бојић, Дејан Лукић и Радмила Стевановић. Родитељи: Драгана Грбић I-4, Гордана Г. Зарин II-1, Марија Николић III-3, Славица Стојановић IV-2, Владислава Филиповић V-4, Милка Штрбац V-1, Маја Антонић V-1, Јелена Петровић V-1, Љиљана Андрић V-1 и Ивана Јовановић – VI4.

Сарадници у реализацији плана: Вања Јеремић (педагог), Гордана Марковић Сакић (психолог), ученик- представник Ђачког парламента, Панић Весна(директор)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

,,Нема веће снаге од снаге родитељства. Када радимо тимски и у договору, када једни друге ослушкујемо и чујемо, тада савршена координација СТРУКЕ и НАУКЕ, искуства и знаља учитеља , наставника и родитеља може и треба да има само један резултат: ЗАДОВОЉНО И СРЕЋНО ДЕТЕ КОЈЕ ИЗРАСТА У УСПЕШНОГ И ДОБРОГ ЧОВЕКА! ТО НАМ ЈЕ СВИМА КОНАЧАН ЦИЉ!

САРАДЊА И МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉА ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ!

Садржај рада

Оријентационо

време реализације

Носиоци посла

Циљна група

Области рада

Планиране активности

Ваннаставне активности

* Усвајање годишњег програма тима

*Уређивање рубрике на сајту

*Укључивање ученика у рад – представник Ђачког парламента (плакати, постери на тему ванредне ситуације у којој се налазимо

*Анкете и упитници за родитеље за време наставе на даљину

( презентација и искуства)

 Септембар

Представници тима

Родитељи

Наставници

Драгана Стојановић

Србијанка Остојић

Ученици

Родитељи

Организација Дана школе

Шетња од Радаљске Бање до планинарског дома у сарадњи са Планинарским клубом “Гучево”.

Акција: Сређивање и уређивање школског дворишта (засад садница у дворишту новог украсног дрвећа)

Осликавање зида ( нова школа) поводом јубилеја 225 година постојања школе

Посета ОШ “Степа Степановић” у Текеришу и културно-историјски час.

октобар

Ученици

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

Сарадња са обдаништем

Водич за родитеље који уписују децу у први разред

Дизајнирање постера и флајера који би се делили

новембар

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

Предшколци

*Празничне играрије ( приредбе, радионице са родитељима .. )

*Новогодишњи вашар- млађи и старији узраст

* Хуманост на делу: пакетићи за децу и мини представа за децу са посебним потребама, млађи узраст

( ако услови епидемиолошки дозвољавају)

децембар

Ученици

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

Наставници

* Дан отворених врата школе

* Професионална оријентација

Сваког месеца, један дан

По потреби

Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

 Организовање прославе школске славе

јануар

Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

 *Објављивање стручних текстова на сајту

Објављивање занимљивих текстова и сарадње са породицом у Стручном часопису ,, Просветни преглед“

Континуирано информисање ((огласна табла, сајт школе)

фебруар

Родитељ

Наставник

 Педагог

Родитељи

Наставник

Трибина

Добри и лоши аспекти комуницирања између родитеља и деце

,, Здрава храна дужи живот“

(дружење у кухињи)

март

Педагог

Наставник

Ученици

Родитељи

Родитељи

Наставник

Ученици

Ускршње радионице

Акција: уређење , сређивање и опремање старе бивше зграде техничког образовања

( ако услови дозволе)

април

Родитељи

Наставник

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Дан породице

Спортско – рекреативни дан

Узвраћање посете ученика ОШ “Степа Степановић” из Текериша нашој школи и културно-историјски час

Планинарска акција на Гучеву

мај

Родитељи

Наставници , наставници физичког васпитања и учитељи

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Ветеринар родитељ

Спортски сусрети родитеља и наставника

јун

Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

Ученици

Информисање

*Родитељски састанци

*Индивидуални разговори

*Електронском поштом

*ФБ страница

*Сајт школе

Током целе године

Наставници

Родитељи

Током школске 2021/22. године школа ће наставити са сарадњом са родитељима у редовним и ванредним условима због епидемиолошке ситуације. Састанке ћемо одржавати и ОНЛАЈН уколико то буде потребно и тако се договарати о свему…

Наведене активности би било пожељно урадити али само ако нам епидемиолошка ситуација то дозволи..

Координатор Тима сарадње са породицом

Јован Јанчић