Тим за сарадњу са родитељима

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАНОВИ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

Предлагач плана: Тим за сарадњу са породицом

Одговорно лице:координатор, Светлана Павловић(наставник)

Остали чланови тима: Весна Панић –директор Србијанка Остојић учитељица, Слободан Марковић-наставник, Јово Радуловић наставник, Марија Поповић –наставник, Зорица Вранковић- наставник, Драгана Николић Стојановић-наставник, Ивона Пуртић-ученик,  Валентина Алексић- ученик, Милица Ђукић- ученик, Марија Терзић-родитељ, Веселиновић Слађана-родитељ, Славица Марковић- родитељ, Иванка Павловић- родитељ, Драгана Ђокић- родитељ, Јованка Поповић-родитељ, Драгана Марковић Нешковић-родитељ, Мирјана Нинић- родитељ, Јелена Ђукић- родитељ,  Светлана Павловић- учитељица координатор тима.

 

Сарадници у реализацији плана Вања Јеремић (педагог) Гордана Марковић Сакић (психолог)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

 

Садржај рада Оријентационо

време реализације

Носиоци посла Циљна група Очекивани ефекти плана
Области рада

 

Планиране активности
 

Ваннаставне активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утврђивање распореда и датума отвореног дана

Уређивање рубрике на сајту -Сарадња са родитељима

Укључивање ученика у рад-представник Ђачког парламента

Представљање родитељима и ученицима V разреда новог предмета и Пројектне наставе у првом и петом разреду

 

*Анкете за родитеље

 

 

 

Септембар

Ученици

Родитељи

Наставници

Педагог

Психолог

 

 

 

Драгана Стојановић

Учитељи првог разреда

Србијанка Остојић

Ученици

Родитељи

 

реализоваће се
Организација Дана школе

Представљање старих заната, радионица за ученике

Акција: Сређивање извора Св. Петке

 

 

 

октобар Родитељ Биљана Бојиновић

Ученици

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

 

 

Трибина

Болести зависности и промоција књиге- Предраг Спасојевић

Акција: Фарбање  друштвене игре Не љути се човече на плочнику или мурала на зиду до МУП-а, сређивање дворишта

 

 

 

 

 

 

новембар

Ученици

Родитељи

Наставници

Педагог

Психолог

Ученици
 

Мали сајам ручних радова

Новогодишњи вашар

Мини сајам књига

 

децембар Ученици

Родитељи

Наставници

Ученици

Родитељи

Наставници

* Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан Родитељи

Наставник

 

Родитељи

Наставник

 

 Организовање прославе школске славе Јануар Родитељи

Наставник

Родитељи

Наставник

 

*Објављивање стручних текстова на сајту

Добровољно давање крви.

 

Фебруар

 

Родитељ

Наставник

Педагог

Психолог

Родитељи

Наставник

 

Трибина

Предвидети непредвидиво- Проф. Др Душко Илић

Сајам кућних љубимаца

 

Март Родитељи

Наставник

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Ускршњи вашар

Организовање екскурзија и рекреативне наставе

Април Родитељи

Наставник

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Школица планинарења- Планинарски клуб Гучево

 

Мај Родитељи

Наставник

Ученици

Родитељи

Наставник

Ученици

Спортски сусрети родитеља и наставника

Заједнички излет на Гучево

Јун Родитељи

Наставник

 

Родитељи

Наставник

Ученици

Информисање  

*Родитељски састанци

*Индивидуални разговори

*Електронском поштом

ФБ страница

Сајт школе

 

Током целе године

Наставници Родитељи

 

 

Током школске 2018/19. године школа ће почети  и са сарадњом са  родитељима ученика наше школе кроз “ Отворена врата“    организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот, токове, проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

Распоред  дана у месецу када ће родитељи бити у могућности да присуствују часовима

је следећи:

МЕСЕЦ ВРЕМЕ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР  прва и друга смена 28. 09. 2018.
ОКТОБАР прва и друга смена 31. 10. 2018.
НОВЕМБАР прва и друга смена 29. 11. 2018.
ДЕЦЕМБАР прва и друга смена 26. 12. 2018.
ФЕБРУАР прва и друга смена 25. 02. 2019.
МАРТ прва и друга смена 29. 03. 2019.
АПРИЛ прва и друга смена 30. 04. 2019.
МАЈ прва и друга смена 27. 05. 2017.

 

 

 

Особа или тим који врши евалуацију плана:Тим за сарадњу са породицом

Координатор тима Светлана Павловић

 

Тим за сарадњу са породицом

Тим за сарадњу са породицом је у понедељак, 12. јуна организовао једнодневни излет за крај школске године, на Гучеву.

У одличној организацији са родитељима ученика, њихових учитеља, деца ће дуго памтити овај дан.

Деци недостаје боравак у природи, да су удаљени од градске буке. Ниједно дете није ни помислило на мобилни телефон, компјутер, таблет.

Игра, трчање, граја деце, цвркут птица су само делић овог дана.

Хвала свим родитељима који су издвојили део свог времена и поделили га са нама!

20170612_10123920170612_10125320170612_10133520170612_101441_00120170612_101501(0)20170612_10150720170612_10154220170612_11050420170612_11053820170612_11083720170612_11112120170612_11192220170612_11302020170612_11315920170612_12140920170612_12171720170612_15330520170612_15494320170612_155848