Тим за сарадњу са родитељима

Одговорно лице: координатор, Светлана Павловић (наставник)

Остали чланови тима: Весна Панић –директор Србијанка Остојић учитељица, Слободан Марковић-наставник, Јово Радуловић наставник, Марија Поповић –наставник, Зорица Вранковић- наставник, Драгана Николић Стојановић-наставник, Ивона Пуртић-ученик,  Валентина Алексић- ученик, Милица Ђукић- ученик, Марија Терзић-родитељ, Веселиновић Слађана-родитељ, Славица Марковић- родитељ, Иванка Павловић- родитељ, Драгана Ђокић- родитељ, Јованка Поповић-родитељ, Драгана Марковић Нешковић-родитељ, Мирјана Нинић- родитељ, Јелена Ђукић- родитељ,  Светлана Павловић- учитељица координатор тима.

Сарадници у реализацији плана Вања Јеремић (педагог) Гордана Марковић Сакић (психолог)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

Садржај рада Оријентационовреме реализације Носиоци посла Циљна група Очекивани ефекти плана
Области рада  Планиране активности
Ваннаставне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утврђивање распореда и датума отвореног данаУређивање рубрике на сајту -Сарадња са родитељимаУкључивање ученика у рад-представник Ђачког парламентаПредстављање родитељима и ученицима V разреда новог предмета и Пројектне наставе у првом и петом разреду*Анкете за родитеље Септембар УченициРодитељиНаставнициПедагогПсихолог 

 

Драгана Николић Стојановић

Учитељи првог разреда

Србијанка Остојић

УченициРодитељи реализоваће се
Организација Дана школеПредстављање старих заната, радионица за ученикеАкција: Сређивање извора Св. Петке октобар Родитељ Биљана БојиновићУченициРодитељиНаставници УченициРодитељи
ТрибинаБолести зависности и промоција књиге- Предраг СпасојевићАкција: Фарбање  друштвене игре Не љути се човече на плочнику или мурала на зиду до МУП-а, сређивање дворишта новембар УченициРодитељиНаставнициПедагогПсихолог Ученици
Мали сајам ручних радоваНовогодишњи вашарМини сајам књига децембар УченициРодитељиНаставници УченициРодитељиНаставници
* Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан РодитељиНаставник РодитељиНаставник
 Организовање прославе школске славе Јануар РодитељиНаставник РодитељиНаставник
*Објављивање стручних текстова на сајтуДобровољно давање крви. Фебруар РодитељНаставникПедагогПсихолог РодитељиНаставник
ТрибинаПредвидети непредвидиво- Проф. Др Душко ИлићСајам кућних љубимаца Март РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Ускршњи вашарОрганизовање екскурзија и рекреативне наставе Април РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Школица планинарења- Планинарски клуб Гучево Мај РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Спортски сусрети родитеља и наставникаЗаједнички излет на Гучево Јун РодитељиНаставник РодитељиНаставникУченици
Информисање *Родитељски састанци*Индивидуални разговори*Електронском поштомФБ страницаСајт школе Током целе године Наставници Родитељи

 

Током школске 2018/19. године школа ће почети  и са сарадњом са  родитељима ученика наше школе кроз “ Отворена врата“    организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот, токове, проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

Распоред  дана у месецу када ће родитељи бити у могућности да присуствују часовима

је следећи:

МЕСЕЦ ВРЕМЕ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР  прва и друга смена 28. 09. 2018.
ОКТОБАР прва и друга смена 31. 10. 2018.
НОВЕМБАР прва и друга смена 29. 11. 2018.
ДЕЦЕМБАР прва и друга смена 26. 12. 2018.
ФЕБРУАР прва и друга смена 25. 02. 2019.
МАРТ прва и друга смена 29. 03. 2019.
АПРИЛ прва и друга смена 30. 04. 2019.
МАЈ прва и друга смена 27. 05. 2017.

Особа или тим који врши евалуацију плана: Тим за сарадњу са породицом