Тим за сарадњу са родитељима

ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА  САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА

Предлагач плана:Тим за сарадњу са породицом

Одговорно лице:координатор – Србијанка Остојић (наставник разредне наставе )

Остали чланови тима: Сања Васиљевић – наставник, Светлана Павловић – учитељ, Драгица Мишић – наставник, Јован Јанчић – вероучитељ, Дејан Лукић – наставник, Марко Андрић  – наставник, Милица Вулић – наставник, Весна Панић – директор, родитељи ученика од првог до осмог разреда (по један представник) :  Јелена Петровић I-2, Оливера Марјановић  II-3, Секулић Слађана III-1, Ђунић Радомир IV-1, Ивана Ђукановић VI-1, Владислава Филиповић – Трифуновић VII-4, Драгица Капетановић VIII-2

Сарадници у реализацији плана: Вања Јеремић (педагог), Гордана Марковић Сакић (психолог), ученик- представник Ђачког парламента, Панић Весна(директор)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

,, Нема веће снаге  од снаге родитељства. Када радимо тимски и у договору, када једни друге ослушкујемо и чујемо, тада савршена координација СТРУКЕ и НАУКЕ, искуства и знаља  учитеља , наставника и родитеља може и треба да има само један резултат: ЗАДОВОЉНО И СРЕЋНО ДЕТЕ КОЈЕ  ИЗРАСТА У УСПЕШНОГ И ДОБРОГ ЧОВЕКА! ТО НАМ ЈЕ СВИМА КОНАЧАН ЦИЉ!

 

САРАДЊА И МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉА ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ!

Садржај рада Оријентационовреме реализације Носиоци посла Циљна група
Области рада  Планиране активности
Ваннаставне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утврђивање распореда и датума  отвореног дана*Уређивање рубрике на сајту* Увођење странице за родитеље у Школском часопису ,,Ученик“*Сарадња са родитељима – облици

*Укључивање ученика у рад – представник Ђачког парламента

*Реализација пројектне наставе у 1. и  5. разреду ( евалуација урађеног)

*Анкете и упитници за родитеље

( презентација и искуства)

 

 септембар УченициРодитељиНаставнициПедагог

Психолог

Драгана Стојановић

Наставници Српског језика

Учитељи првог разреда и наставници 5. разреда

Србијанка Остојић

УченициРодитељи 
Организација Дана школе*Радионица за ученике (правимо лицидерска срца) – стари занатиАкција: Сређивање и уређивање школског дворишта (фарбање клупа, уређивање плочника испред старе школске зграде)  октобар УченициРодитељиМарија Шћекић – Илић

Наставници

УченициРодитељи
ТрибинаКако заштитити децу од лоших садржаја на интернету?*,,Радост понеси и донеси“ стваралаштво  на дар предшколцима новембар РодитељиНаставнициПедагог

Психолог

УченициРодитељиПредшколци
*Празничне играрије ( приредбе, радионице са родитељима  .. )*Новогодишњи вашар- млађи и старији узраст* Хуманост на делу: пакетићи за децу и мини представа за децу са посебним потребама, млађи узраст* Дружимо се са старима – посета старачком дому – старији узраст

 

децембар УченициРодитељиНаставници УченициРодитељиНаставници
* Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан РодитељиНаставник РодитељиНаставник
 Организовање прославе школске славе јануар РодитељиНаставник РодитељиНаставник
 *Објављивање стручних текстова на сајтуОбјављивање занимљивих текстова и сарадње са породицом у Стручном часопису ,, Просветни преглед“ фебруар РодитељНаставникПедагогПсихолог

Директор

РодитељиНаставник
ТрибинаДобри и лоши аспекти комуницирања између родитеља и децеДружење у кухињи  ,,Мини сајам здраве хране – питијада“ март РодитељиНаставникУченициПедагог

Психолог

РодитељиНаставникУченици
Ускршње радионицеЗелени ЕКО дани: ,,Вертикалне баште“ у нашој школиАкција: уређење , сређивање и опремање старе бивше зграде техничког образовања 

 

април РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Дан породицеСпортско – рекреативни данСајам кућних љубимаца*Ветеринар на делу*

 

мај РодитељиНаставници , наставници физичког васпитања и учитељиУченици РодитељиНаставникУченициВетеринар родитељ
Спортски сусрети родитеља и наставника јун РодитељиНаставник РодитељиНаставникУченици
Информисање *Родитељски састанци*Индивидуални разговори*Електронском поштом*ФБ страница

*Сајт школе

Током целе године Наставници Родитељи

 

Током школске 2019/20. године школа ће наставити   са сарадњом са  родитељима

ученика наше школе кроз “ Отворена врата“  организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот, токове, проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

Координатор Тима сарадње са породицом

Србијанка Остојић

 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

Записник са првог састанка

Састанак тима је заказан за 3. 10.2019.г. у 18 часова.

На састанку присуствује 10 чланова , од тога 5 представника родитеља и 5 представника наставника и учитеља. Чланови који нису били присутни оправдано су одсуствовали.

Чланови тима су се прво упознали са циљем  формирања овог тима у школи а то је првенствено партнерски однос између породице и школе  са улогом да подрже и подстичу развој ученика.

Координатор тима за сарадњу са породицом  за школску 2016./17. И 2017/18.г.Светлана Павловић је кратко видео презентацијом евалуирала рад за претходне две године колико је она водила тим.

** З а ову шк. годину координатор тима је учитељица Србијанка Остојић  и она је на овом састанку  детаљно  представила и упознала чланове тима  са планом који је предвиђен за ову школску годину.

** Члановима тима су упознати и са облицима сарадње са родитељима који су сви добили у куцаној верзији, упознати су са даном отворених врата и данима отвореним једном месечно за посете часовима свом наставном особљу .

Дани отворених врата  обично планирају наставници и учитељи према распореду када имају слободног времена да приме родитеље и информишу их о тренутном напредовању детета у школи.

 

Распоред  дана  у месецу када ће родитељи бити у могућности да присуствују часовима је следећи:

Септембар                     прва и друга смена                    30. 09. 2019.

Октобар                          прва и друга смена                    31. 10. 2019.

Новембар                       прва и друга смена                    29. 11. 2019.г.

Децембар                       прва и друга смена                    27. 12. 2019.г.

Јануар                              прва и друга смена                    28. 01. 2020.г.

Фебруар                          прва и друга смена                    28. 02. 2020.г.

Март                                 прва и друга смена                    31. 03. 2020.г.

Април                               прва и друга смена                    30. 04. 2020.г.

Мај                                    прва и друга смена                    29. 05. 2020.г.

** Чланови тима су се сложили да се све акције спроведу које су планом предвиђене а Славица Марковић ,представница ученика петог разреда је понудила помоћ да надокнади пречке које недостају на клупама у парку наше школе. Договорено ја прва акција овог тима ,, Сређивање и уређивање школског дворишта ( фарбање клупа, уређивање плочника испред старе школске зграде буде , 11.октобра 2019.г.у 10 часова.

** Учитељи млађих разреда ће по плану за време Антиних дана  дочекати мале предшколце и својим занимљивим радионицама учинити да им боравак у нашој школи буде што лепши и занимљивији.

** Чланови тима посебно су били задовољни идејом да се за време припрема за Нову годину, посете ученици са посебним потребама и обрадују представом наших млађих другара и малим скромним пакетићима а старији ученици, представници ђачког парламента посете старачки дом и друже се тај дан са старима.И они по предлогу нашег вероучитеља могу извести неку занимљиву представицу .

** Драгица Мишић наставница српског језика је похвалила рад ђачког парламента и истакла да смо ускшњим  и новогодишњим вашаром успели да прикупимо новац за озвучење у нашој шлоли као и да опремимо учионицу у млађим разредима  видео бимом у старој школској згради.

** Дан  за  дружење са породицом  је планиран за 15. мај и предлози су да се тај дан проведе у шетњи и боравку у природи . Владислава  Филиповић –Трифуновић је дала предлог , пошто је члан планинарског друштва, да се ту укључе и неколико чланова планинарскг друштва који ће бити водичи у шетњи . Сви су предлог прихватили одушевљено .

** На предлог  Наставника Владимира Ђукановића , да се зграда техничког среди и реновира је исто усвојен са практичним саветима да се са тим крене од марта  и да се у тај пројекат укључи што више и родитеља и наставника . Простор је огроман а може да се користи у разне сврхе: радионичарске, ботаничка башта, вежбаоница за физичко итд.

Договорено је да следећи састанак буде у децембру и да се тада евалуира урађено а да се све одржано објављује редовно на сајту школе и ,, Просветном прегледу“

 

Координатор Тима за сарадњу са породицом

Србијанка Остојић