Библиотека

biblioteka2 biblioteka

Ђачка библиотека је смештена у згради продуженог боравка. Сви ученици школе су чланови школске библиотеке. Сви ученици првог разреда се свечано примају у школску библиотеку на  Савиндан.

Школска библиотека поседује око 16 595 књига.
Радно време библиотеке је прилагођено потребама деце. Ученици имају могућност да велики број дечијих часописа прочитају у библиотеци јер је школа претплатник најинтересантнијих дечјих часописа.
У библиотеци  ради један радник, библиотекар, наставник српског језика који својим распоредом рада успева да задовољи потребе деце обе смене.
У библиотеци постоји један  део предвиђен за читаоницу. Ту има око десетак места и деца могу да се задрже и прочитају дечје часописе на које је иначе школа редовно претплаћена.