Организациона структура

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  2020/21.

 

  Весна Панић директор
Стручни сарадници
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Гордана Милановић библиотекар
Административна служба
  БраниславЦветојевић секретар
  ВелиборБиорац шеф   рачуноводства
  РакићМилена административни   радник
Стручно веће српског језика
  Maрија Илић професор, руководилац стручног већа
  Бранла Васић професор
  Сања Васиљевић професор
  Владислава Васић професор
Стручно веће страних језика
  Наташа Опачић професор, руководилац стручног већа
  Јасмина Павлов професор
  Наташа Џагић професор
  Јелена Марић професор
  Ана Николић професор
Стручно веће природних наука/ математика-физика
  Ненад Гајић руководилац стручног већа
  ЂукановићВладимир професор
  Зоран Ђурић професор
  Драгица Мишић професор
Стручно веће техничког образовања/ техничко-информатика
  Весна Џиновић професор, руководилац стручног већа
  Радојка Ристановић професор
  Драгана Николић Стојановић професор
 
Стручно веће природних наука/ биологија- хемија
  Јустина Ћосић професор, руководилац стручног већа
  Јово Радуловић професор
  Драгана Рашевић професор
Стручно веће друштвених наука/ историја- географија
  Бојић Душко професор, руководилац стручног већа
  Горан Ђурић професор
  Горан Несторовић професор
  Милена Митровић професор
Стручно веће уметности
  Зорица Вранковић наставник,руководилац стручног већа
  Милица Вулић наставник
Стручно веће физичког и здравственог васпитања
  Лукић Дејан професор, руководилац стручног већа
  Перишић Светислав професор
  Марковић Слободан професор
Стручно веће за разредну наставу
  Србијанка Остојић наставник,руководилац стручног већа
  Драгица Глишић професор
  Радојка Стефановић наставник
  Ленка Стефановић наставник
  Радмила Стевановић наставник
  ДејанМитровић професор
  Светлана Павловић професор
  Весна Деспотовић наставник
  Злата Ковачевић Павловић наставник
  Снежана Јанковић професор
  Јасмина Мишић професор
  Љиљана Митровић професор
  Весна Шарчевић професор
  Отилија Аврамовић, рад у прод. боравку наставник
  Оливера   Стајић, рад у продуженом боравку професор
Педагошки колегијум
  ВеснаПанић директор школе
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Марија Илић рук.стр.већа српског језика
  Наташа Опачић рук.стр.већа стр.језика
  Ненад Гајић рук.стр.већа прир.наука –мат-физ.
  Весна Џиновић рук.стр.већат ех-инф.
  Јустина Ћосић рук.стр.већа прир.наука-био.-хем.
  Душко Бојић рук.стр.већа ист.-географија
  Зорица Вранковић рук.стр.већа уметности
  Дејан Лукић рук.стр.већа физичко и здр.
  Србијанка Остојић рук.стр.већа разр.наставе
Одељенске   старешине
 
1-1 Драгица Глишић професор
1-2 Радојка Стефановић наставник
1-3 Ленка Стефановић наставник
2-1 Радмила Стевановић наставник
2-2 Дејан Митровић професор
2-3 Светлана Павловић професор
3-1 Весна Деспотовић наставник
3-2 Злата Ковачевић – Павловић наставник
3-3 Снежана Јанковић професор
4-1 СрбијанкаОстојић наставник
4-2 Јасмина Мишић професор
4-3 Љиљана Митровић професор
4-4 ВеснаШарчевић професор
5-1 Јустина Ћосић професор
5-2 Ана Николић професор
5-3 Зорица Вранковић наставник
5-4 Душко Бојић професор
6-1 Дејан Лукић професор
6-2 Владимир Ђукановић професор
6-3 Горан Несторовић професор
6-4 Наташа Опачић професор
7-1 Бранка Васић професор
7-2 Горан Ђурић професор
7-3 Весна Џиновић професор
8-1 ВладиславаВасић професор
8-2 СлободанМарковић професор
8-3 Драгана Николић – Стојановић професор
8-4 Светислав Перишић професор
Руководиоци разредних већа
Драгица Глишић/ руководилацза 1. разр. Руководилац разредног већа
Радмила Стевановић / руководилацза 2. разред Руководилац разредног већа
Снежа Јанковић/ руководилацза 3. разред Руководилац разредног већа
Весна Шарчевић/ руководилацза 4. разред Руководилац разредног већа
Јустина Ћосић/ руководилацза 5. разред Руководилац разредног већа
Владимир Ђукановић/ руководилацза 6. разред Руководилац разредног већа
Весна Џиновић/ руководилацза 7. разред Руководилац разредног већа
Светислав Перишић/ руководилац за 8. разред Руководилац разредног већа