Рад школске кухиње

Начин исхране

2 хладна оброка
– ужина

2 топла оброка
– доручак, ручак

 У школској кухињи раде два радника.

Веома велики број ученика млађих разреда користи ужину школске кухиње.

Ученици имају 4 оброка:  доручак, ручак и две ужине које спремају куварице по утврђеном јеловнику.

ЈЕЛОВНИК ЗA УЧЕНИКЕ-УЖИНА 

ЈЕЛОВНИК ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА