Рад школске кухиње

Начин исхране

2 хладна оброка
- ужина

2 топла оброка
- доручак, ручак

 У школској кухињи раде два радника. Веома велики број ученика млађих разреда користи ужину школске кухиње.

Ученици имају 4 оброка:  дорућак, ручак и две ужине које спремају куварице по утврђеном јеловнику.

ЈЕЛОВНИК ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

ЈЕЛОВНИК ЗА УЧЕНИКЕ – УЖИНА