Извод из записника првог састанка Савета родитеља

Записник са прве седнице Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“ , Лозница; одржане: 10.09.2020.

 

Првој , Конститутивној седници Савета родитеља је присуствовало 26 родитеља. Одељењске заједнице 8-1 и 8-3 нису имале своје представнике. Седници Савета су присустваовали и Душко Бојић- наставник историје, Радмила Стевановић- учитељица, Србијана Остојић- учитељица и   директор школе- Весна Панић

Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

1.Конституисање Савета родитеља за ову школску годину

2. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља за школску 2020/21. годину

3.Извештај директора о раду школе у школској 2019/20. годину

4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за 2020/21. Годину

5. Избор представника Савета родитеља школе за Општински Савет

6. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика школе

7. Давање сагласности за програм извођења екскурзија и наставе у природи у овој школској години и одређивање висине накнаде за бригу о деци заодељењске старешине који изводе екскурзију и наставу у природи за ученике

8. Предлози школе о намени и коришћењу ученичких средстава

9. Предлози за учешће родитеља у тимовима и комисијама школе

10. Предлог за избор представника родитеља за комисију за јавну набавку за намирнице и за реализацију екскурзијаи наставе у природи

11 Разно

 

1.У складу са Пословником о раду Савета родитеља ОШ“ Анта Богићевић“ , седница је отпочела предвиђеним начином конституисања Савета родитеља. Потом сепрешло на предлагање за председника Савета родитеља у овој школској години. Предложени кандидати су били: Јелица Марковић, Ивана Јовановић и Александар Антонић.

Након пребројаних гласова одлуком родитеља, изабран je председник Савета родитеља

а то је Јелица Марковић ( 1-1) председники заменик председника Савета родитеља Ивана Јовановић (5-4).Новоизабраном руководству Савета родитеља пожелели смо успешан и плодотворан рад током читаве школске године.

Закључак: Након гласања родитељи су за председника родитеља изабрали Јелицу Марковић и њену заменицу Ивану Јовановић

2. Пре но што се прешло на другу тачку дневног реда било је говора о завршетку прошле школске године и настави на даљину као и о околностима са којима су се сусретали и ученици и родитељи и наставници.Прочитан је предлог плана рада. Усвојен је Годишњи програм рада Савета родитеља. Родитељи нису имали предлога за допуне или измене.

Закључак: Родитељи су се сложили са предложеним Планом и програмом рада Савета родитеља за школску 2020/21. годину

3. Директор школе је упознала родитеље са деловима Извештаја о раду школе у протеклој школској години , са посебним освртом на период рада на даљину. Интересовао их је рад Савета родитеља и предлози за рад у овој школској години, као и резултати ученика, упис ученика у средње школе, резултати самовредновања, и основни закључци о раду у протеклој години. Након прочитаних важних делова из Извештаја, није било питања везаних за ову тачку дневног реда.

Закључак: Чланови Савета родитеља су упознати са Годишњим извештајем о раду школе за школску 2019/20.

4.Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе за ову школску годину. Посебно је било говора о мерама заштите здравља свих у школи, мерама које се предузимају у овој школској години, правилима понашања свих, материјалним ресурсима , пројектима у које је школа укључена, тимовима , стручним активима и комисијама школе њиховим задацима и циљевима рада.Годишњи план рада школе подразумева и активно учешће родитеља у појединим сегментима рада школе.

Закључак: Чланови Савета родитеља су упознати са Годишњим планомо рада школе за школску 2020/21.

5. Прошле године Општински савет родитеља није функционисао. Надамо се да ће ове године, када се стекну услови почети са радом. Ми смо објаснили значај тог тела ,као и задатке и потребу учешћа наших представника у раду. Након краће дискусије прешло се на предлоге уз питање, ко од родитеља жели да предтавља школу на заједничким састанцима представника Савета родитеља свих основних, средњих школа и предшколске установе.

Родитељи су дали предлоге који су и усвојени једногласно.Изабрани су: Драгана Пуртић и Ивана Божић.

Представник школе који је једносно изабран за ОПШТИНСКИ САВЕТ РОДИТЕЉА је: Драгана Пуртић и њена заменица је Ивана Божић

6. За осигурање ученика школе родитељи су дали предлоге ко ће да буде у комисији и детаљно прочита и протумачи све понуде осигуравајућих друштава.Избор је вршила комисија изабрана на Савету. Комисија је датаљно прегледала понуде, сачинила Записник и родитељима дала предлог на разматрање.

Након прегледаних свих понуда :

1.“GenaraliosiguranjeSrbija“,

2.-„Миленијум осигурање“

3.- « ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» и

4. .„ ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ“,

Комисија је дала родитељима на разматрање и гласање најповољнију понуду од стране

Genaraliosiguranjе “. Објашњене су разлике у понудама и дати разлози због чега предлажу ову осигуравајућу кућу, Родитељи су се изјашњавали дизањем руку.

Једногласно је прихваћен предлог комисије.

Сума коју родитељи треба да уплате да би ученик био осигуран, 24 сата, за годину дана, је 150,00 динара. А осигуравајуће друштво је:Genaraliosiguranjе “.

 

7. Родитељима је дат предлог Плана извођења екскурзија и наставе у природи. Родитељи су, као и прошле године дали сагласност на све што је планирано. Екскурзије се планирају по препоруци Министарства просвете науке и технолошког развоја за друго полугодиште 2020/21. године. Ево и усвојеног плана за 2020/21. годину :

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Лозница- Шабац-Засавица Посета позоришту у Шапцу и Старом граду, одлазак до Засавице друго полугодиште
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар, новог дела града, центра, споменик Десанке Максимовић и посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
III разр.

 

1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар, новог дела града, центра, споменик Десанке Максимовић и посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
IV разр. 1 дан Лозница- Нови Сад- Лозница Посета манастиру Ново Хопово, у Сремској Каменици посета родне куће Јована Ј. Змаја,Петроварадин, (шетња тврђавом) посета природњачком музеју, шетња центром града,шетња Дунавским парком и вожња возићем Змај Јовином и Дунавском друго поугодиште
Vразр. 2 дан 1. дан

Лозница-Соко Град- Шарган

 

,Дрвенград- Златибор

( преноћиште)

Манастир Соко Град; манастир Рача, Дрвенград и пратећи објекти,вожња Шарганом,

 

 

 

2. дан

Стопића пећина, шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика

друго полугодиште

 

2. дан

Златибор: Стопића пећина, -Кадињача- Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-дворац Дунђерски- Палић- Сомбор  

( преноћиште)

Фрушка гора ( пауза), дворац Дунђерски,-Палићко језеро, зоо врт,Сомбор

(преноћиште)

друго полугодиште
    2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник

(манастир сремска Раваница)- Лозница

друго полугодиште
VII раз 2 дана 1. дан:

Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Деспотовац, Крагујевац

(преноћиште)

Ваљево(пауза)-Буковичка Бања

(шетња парком)- Опленац(опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац

(Шумарице)

друго полугодиште
    2. дан

Деспотовац-Београд (ауто пут) Лозница

Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац

( ручак)- Раваница- Лозница

друго полугодиште
VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово

(преноћиште)

Лoзница- Смедерево тврђава обилазак-обилазак Голубачке тврђаве-Лепенски вир-Ђердап-Кладово друго полугодиште, мај или јун 2019.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш

(преноћиште)

2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш

( преноћиште)

3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница

 
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница

 

 
 

 

       

 

 

 

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
друго пол. I Дивчибаре
друго полугодиште II Златибор
друго полугодиште III                                            Дивчибаре
друго полугодиште IV Златибор

Након усвојеног Плана реализације екскурзије и наставе у природи прешло се и на предлоге о висини накнаде за бригу о деци за наставнике који реализују ове видове наставе.Дат је предлог да то буде износ од 700,00 динара по дану и детету у бруто износу. Сви родитељи су били сагласни са изнетим предлогом

Закључак: Усвојен је предложени План и програм екскурзија и наставе у природи. Усвојен је и предлог да накнада наставницима за бригу о деци по дану и детету буде 700,00 динара у бруто износу.

 

8. Предлози родитеља о намени и коришћењу ученичких средстава су и ове године да се ученицима и родитељима којима је то потребно помогне па тако ученик 2-2 ће имати бесплатан продужени боравак и два ученика 3-2 .

А за све остало што родитељи током године предложе или одлуче предлог Савета родитеља, на основу члана 120. ст.6 тач.6.и.7.Закона о основама система образовања и васпитања Основне школе “ Анта Богићевић“ биће упућен на разматрање органу управаљања јер је предвиђено да Савет родитеља предлаже органу управаљања намену коришћења средстава остварених и прикупљених од родитеља. А родитељи радо учествују у акцијама.У наредним месецима биће и тих предлога.

9. За функционисање Тимова и комисија школе потребно је и да родитељи узму учешће, помогну и на тај начин се и упознају са радом, потребама и приоритетима у школи.

Родитељи су предложили представнике Савета родитеља или одељењских заједница након што им је објашњено шта ради сваки од поменутих Тимова.

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД
1. Стручни актив за школско развојно планирање Борис Стефановић – представник локалне самоуправе, Александар Поповић
2. Тим за самовредновање рада школе Родитељ: Маја Јаковљевић
3.Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања Родитељ: Маријана Петровић
4.Тим за сарадњу са породицом 1. Гордана Грујичић Зарин

2. Јелена Петровић

3.Оливера Марјановић

4.Секулић Слађана

5. Ђунић Радомир

6. Славица Марковић

7. Ивана Ђукановић

8. Владислава Филиповић Труфиновић

5. Тим за инклузивно образовање Родитељ: Мирослава Георгијевић
6. Тим за ПО Родитељ: Славица Тешић
7. Комисија за исхрану ученика Родитељи:Милица Савић, Маја Јаковљевић
8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Родитељ: Марија Николић, Александар Поповић

 

 

  1. Предлог за избор родитеља који ће бити члан Комисије за јавну набавку за набавку намирница за школу је након предлога родитеља:Биљана Стевановић и Драгана Алексић. Предложени кандидати су сагласни да ове године учествују у раду Комисије за јавне набавке занамирнице којешкола набавља.

Закључак:

Чланови Комисије за јавну набавку за намирнице за школу су: Биљана Стевановић и Драгана Алексић.

Дати су предлози и за чланове Комисије за Јавне набавке када су екскурзије и настава у природи у питаљу. Предложени су:

  1. Ђунић Радомир и
  2. Тешић Славица

 

Предложени чланови: Ђунић Радомир и Тешић Славица су сагласни да учествију у раду Комисије за ЈН за екскурзије и наставу у природи

 

Родитељи су постављали питања о моделима наставе који су у примени у овој школској години. Изнета су мишљења о предностима и недостацима оба модела. Родитељ Маја Јаковљевић је поставила питање да ли ће ове године бити организована настава немачког језика..Одговор је да ћемо с обзиром на недостатак простора као и потребу поделе група на по 15 ученика покушати да организујемо наставу за ученике наше школе.

 

 

 

Седница Савета родитеља је завршена у 19,15.

Записничар:                                                                    Председник Савета родитеља:

_______________________                                           __________________________

Радмила Стевановић                                                       Јелица Марковић