Тимови, активи , комисије

СТРУЧНИ АКТИВИ 2018/19. година

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Гордана Марковић Сакић- координатор, а чланови су: Злата К. Павловић,Зорица Вукашиновић, Радојка Стефановић, Дејан Митровић, Весна Џиновић, Марковић Слободан, Јустина Ћосић и Опачић Наташа
Гордана Марковић Сакић,координатор

2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Вања Јеремић, Љиља Митровић -координатор
А чланови су: Стефановић Радојка, Гордана Марковић Сакић, Владислава Васић, Јасмина Павлов, Зорица Вранковић, Милена Митровић, Николић-Стојановић Драгана, Борис Стефановић-представник локалне самоуправе, Душко Ђурић-представник родитеља, Весна Панић – директор
Вања Јеремић,
Љиљана Митровић,координатори

ТИМОВИ У ШКОЛИ 2018/19

1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Перишић Светислав- координатор, а чланови су: Несторовић Горан, Владимир Ђукановић,Марковић Слободан, Светлана Павловић, Србијанка Остојић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Мићић Мирјана 8-1-родитељ, Весна Панић
Перишић Светислав,координатор
2. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Васић Бранка- координатор, а чланови су: Павлов Јасмина, Премчевски Саша, Зорица Вукашиновић,Шарчевић Весна, Ристановић Рада,Јанковић Снежана, Николић Ана
родитељ: Чедо Врањковић, Јеремић Вања, Марковић Сакић Гордана, Весна Панић
Васић Бранка,
Јасмина Мишић,координатори
3. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Весна Шарчевић-координатор, а чланови су: РадмилаСтевановић, ЛенкаСтефановић, Ненад Гајић, Ђурић Горан, Владимир Ђукановић; Светлана Павловић, Дејан Митровић, родитељ: Мирослава Георгијевић 4-4, Гордана Марковић Сакић и Весна Панић Весна Шарчевић,координатор
4. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Марковић Сакић Гордана-координатор, а чланови су:
Лукић Дејан, Ђукановић Владимир, Несторовић Горан, Опачић Наташа, Вања Јеремић, родитељ3-1 Јованка Туфегџић и Весна Панић
Марковић Сакић Гордана,координатор
5. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Весна Панић- координатор, а чланови су: МишићЈасмина, Драгица Глишић, Ненад Гајић, Сања Васиљевић, Радојка Стефановић, Весна Деспотовић, Алексић Јелена
Весна Панић,координатор
6. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Марија Илић-координатор, а чланови су: Бранка Васић, Јасмина Мишић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Јасмина Павлов, Перишић Светислав,Весна Шарчевић, Светлана Павловић, родитељи: Жарко Катанић 7-2, Кулезић Милан 5-1, Ђорђе Костадиновић 7-4, Весна Панић -директор
Весна Панић, директор
Марија Илић, коодинатор
7. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
Светлана Павловић-координатор, Остојић Србијанка, Поповић Марија, Радуловић Јово, Марковић Слободан,
Драгана Николић Стојановић, Зорица Вранковић, родитељи: Марија Терзић (1/3), Веселиновић Слађана (2/4), Драгана Нешковић Марковић (3/4) Марковић Славица ( 4/4), Вучетић Љиљана (5/3), Мирјана Пантић (5/2), Драгана Ђокић( 6/4) Јованка Поповић (7/4), Јелена Станимировић (8/4)
Весна Панић- директор
Светлана Павловић,координатор
8. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Јасмина Павлов –координатор, а чланови су: Васић Бранка, Митровић Милена, Зорица Вранковић, Горан Ђурић, Гајић Ненад, Ћосић Јустина, Весна Џиновић, Лукић Дејан, Јован Јанчић, Драгана Николић Стојановић, Србијанка Остојић, Весна Деспотовић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Весна Панић
Јасмина Павлов,координатор