Опис занимања

Ако знате шта подразумева бављење одређеним занимањима лакше ћете изабрати занимање,  занимање које одговара вашим интересовањима и способностима.

На овој страни можете прочитати описе појединих занимања.

Изаберите једну од лозничких школа и прочитајте опис занимања :

Гимназија „Вук Караџић“

Средња економска школа

Средња школа „Свети сава“

Техничка школа