Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „АНТА БОГИЋЕВИЋ“

 

mi

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                  

 • Весна Панић            

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

  • 1.  Деспотовић Весна
  • 2.  Савић Драгана
  • 3.  Јанковић Снежана
  • 4.  Остојић Србијанка
  • 5.  Митровић Љиљана
  • 6.  Шарчевић Весна
  • 7.  Мишић Јасмина
  • 8. Стефановић Радојка
  • 9. Стефановић Ленка
  • 10. Глишић Драгица
  • 11. Митровић Дејан
  • 12.Стевановић Радмила
  • 13. Павловић Светлана

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У БОРАВКУ:

 1.  Аврамовић Отилија
 2. Стајић Оливера

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Васић Бранка
 2. Васић Владислава
 3. Илић Марија
 4. Васиљевић Сања 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Павлов Јасмина
 2. Николић Ана
 3. Џагић Наташа

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Опачић Наташа
 2. Марић Јелена

ИСТОРИЈА

 1. Ђурић Горан
 2. Бојић Душко

ГЕОГРАФИЈА

 1. Митровић Милена
 2. Несторовић Горан

МАТЕМАТИКА

 1. Ђурић Зоран
 2. Мишић Драгица
 3. Милошевић Степан
 4. Гајић Ненад

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Николић-Стојановић Драгана

ФИЗИКА

 1. Ђукановић Владимир

ХЕМИЈА

 1. Рашевић Драгана

БИОЛОГИЈА

 1. Ћосић Јустина
 2. Поповић Марија
 3. Радуловић Јово

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Ристановић Рада
 2. Џиновић Весна

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Вулић Милица

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Вранковић Зорица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Марковић Слободан
 2. Лукић Дејан
 3. Перишић Светислав

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

 1. Тадић Сретен
 2. Јанчић Јован

ПЕДАГОГ

 1. Јеремић Вања

ПСИХОЛОГ

 1. Марковић-Сакић Гордана

БИБЛИОТЕКАР

 1. Милановић Гордана

АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

 1. Цветојевић Бранислав- секретар школе
 2. Биорац Велибор-шеф рачуноводства
 3. Ракић Милена - обрачунски радник
 4. Павловић Сања- обрачунски радник

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • 1.Перић Младенка  – куварица
 • 2.Аничић Стојан - домар 
 • 3.Грујичић Милица
 • 4.Томић Младенка
 • 5.Кнежевић Снежана
 • 6.Мирковић Милена
 • 7. Ристановић Станимирка
 • 8.Перишић Љубинка
 • 9.Обрадовић Мирјана
 • 10.Грујичић Ружица
 • 11.Радуловић Весна