Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

„АНТА БОГИЋЕВИЋ“

 • ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 • Весна Панић

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

  • 1.  Деспотовић Весна
   2.  Ковачевић Павловић Злата
   3.  Јанковић Снежана
  • 4.  Остојић Србијанка
   5.  Вукашиновић Зорица 
   6.  Милановић Гордана
   7.  Шарчевић Весна
  •  8.  Глишић Драгица
   9. Стефановић Радојка
   10. Стефановић Ленка
   11. Мишић Јасмина
  • 12. Алексић  Јелена
   13. Митровић Дејан
   14.Стевановић Радмила
   15. Павловић Светлана

  НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У БОРАВКУ:

  1. Митровић Љиљана
  2. Стајић Оливера

  НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

  СРПСКИ ЈЕЗИК

  1. Васић Бранка
  2. Васић Владислава
  3. Илић Марија
  4. Васиљевић Сања 

  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Павлов Јасмина
  2. Николић Ана
  3. Премчевски Саша 
  4. Гајић Јелена

  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

  1. Опачић Наташа  
  2. Грујић Јелена 

  ИСТОРИЈА

  1. Ђурић Горан
  2. Бојић Душко

  ГЕОГРАФИЈА

  1. Митровић Милена
  2. Несторовић Горан

  МАТЕМАТИКА

  1. Петровић Ленка
  2. Божић Бојана
  3. Шћепановић Душан
  4. Рикаловић Наташа

  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  1. Николић-Стојановић Драгана

  ФИЗИКА

  1. Ђукановић Владимир
  2. Ристановић Рада

  ХЕМИЈА

  1. Станишић Зорица

  БИОЛОГИЈА

  1. Савић Слободан
  2. Ћосић Јустина
  3. Поповић Марија

  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

  1. Пејић Милан
  2. Џиновић Весна

  ЛИКОВНА КУЛТУРА

  1. Вулић Милица

  МУЗИЧКА КУЛТУРА

  1. Вранковић Зорица
  2. Милорад Вујић

  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

  1. Марковић Слободан
  2. Лукић Дејан
  3. Перишић Светислав

  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

  1. Деспотовић Драгана
  2. Симић Дарко

  ПЕДАГОГ

  1. Јеремић Вања

  ПСИХОЛОГ

  1. Марковић-Сакић Гордана

  БИБЛИОТЕКАР

  1. Аврамовић Отилија

  АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

  1. Цветојевић Бранислав- секретар школе
  2. Биорац Велибор-шеф рачуноводства
  3. Ракић Милена - обрачунски радник

 • ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

  1.Радаљац Жика – сервирка
  2.Перић Младенка  – куварица
  3.Тешмановић Славољуб – домар – ложач
  4.Аничић Стојан - домар – ложач
  5.Грујичић Милица
  6.Томић Младенка
  7.Бојић Добрила
  8. Крсмановић Радојка
   9.Ристановић Станимирка
  10.Перишић Љубинка
  11.Обрадовић Мирјана
  12.Грујичић Ружица
  13.Радуловић Весна