Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

„АНТА БОГИЋЕВИЋ“

 • ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 • Весна Панић

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

  • 1.  Деспотовић Весна
   2.  Ковачевић Павловић Злата
   3.  Јанковић Снежана
  • 4.  Остојић Србијанка
   5.  Вукашиновић Зорица 
   6.  Митровић Љиљана
   7.  Шарчевић Весна
  •  8.  Глишић Драгица
   9. Стефановић Радојка
   10. Стефановић Ленка
   11. Мишић Јасмина
  • 12. Алексић  Јелена
   13. Митровић Дејан
   14.Стевановић Радмила
   15. Павловић Светлана

  НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У БОРАВКУ:

  1.  Аврамовић Отилија
  2. Стајић Оливера

  НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

  СРПСКИ ЈЕЗИК

  1. Васић Бранка
  2. Васић Владислава
  3. Илић Марија
  4. Васиљевић Сања 

  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Павлов Јасмина
  2. Николић Ана
  3. Премчевски Саша 
  4. Радовић Звездана

  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

  1. Опачић Наташа
  2. Марић Јелена

  ИСТОРИЈА

  1. Ђурић Горан
  2. Бојић Душко

  ГЕОГРАФИЈА

  1. Митровић Милена
  2. Несторовић Горан

  МАТЕМАТИКА

  1. Петровић Ленка
  2. Шћепановић Душан
  3. Чотрић Маројана
  4. Гајић Ненад

  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  1. Николић-Стојановић Драгана

  ФИЗИКА

  1. Ђукановић Владимир
  2. Ристановић Рада

  ХЕМИЈА

  1. Станишић Зорица

  БИОЛОГИЈА

  1. Ћосић Јустина
  2. Поповић Марија
  3. Радуловић Јово

  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

  1. Пејић Милан
  2. Џиновић Весна

  ЛИКОВНА КУЛТУРА

  1. Вулић Милица

  МУЗИЧКА КУЛТУРА

  1. Вранковић Зорица
  2. Милорад Вујић

  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

  1. Марковић Слободан
  2. Лукић Дејан
  3. Перишић Светислав

  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

  1. Деспотовић Драгана
  2. Јанчић Јован

  ПЕДАГОГ

  1. Јеремић Вања

  ПСИХОЛОГ

  1. Марковић-Сакић Гордана

  БИБЛИОТЕКАР

  1. Милановић Гордана

  АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

  1. Цветојевић Бранислав- секретар школе
  2. Биорац Велибор-шеф рачуноводства
  3. Ракић Милена - обрачунски радник

 • ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

  1.Радаљац Жика – сервирка
  2.Перић Младенка  – куварица
  3.Аничић Стојан - домар
  4.Грујичић Милица
  5.Томић Младенка
  6.Бојић Добрила
  7.Крсмановић Радојка
  8. Ристановић Станимирка
   9.Перишић Љубинка
  10.Обрадовић Мирјана
  11.Грујичић Ружица
  12.Радуловић Весна