Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „АНТА БОГИЋЕВИЋ“

 

mi

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ   

               

 • Весна Панић            

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

  • 1.  Деспотовић Весна
   2.  Ковачевић Павловић Злата
   3.  Јанковић Снежана
  • 4.  Остојић Србијанка
   5.  Вукашиновић Зорица 
   6.  Митровић Љиљана
   7.  Шарчевић Весна
  •  8.  Глишић Драгица
   9. Стефановић Радојка
   10. Стефановић Ленка
  • 11. Мишић Јасмина
  • 12. Алексић  Јелена
   13. Митровић Дејан
   14.Стевановић Радмила
   15. Павловић Светлана

  НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У БОРАВКУ:

  1.  Аврамовић Отилија
  2. Стајић Оливера

  НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

  СРПСКИ ЈЕЗИК

  1. Васић Бранка
  2. Васић Владислава
  3. Илић Марија
  4. Васиљевић Сања 

  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Павлов Јасмина
  2. Николић Ана
  3. Премчевски Саша 

  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

  1. Опачић Наташа
  2. Марић Јелена
  3. Капетановић Наташа

  ИСТОРИЈА

  1. Ђурић Горан
  2. Југовић Милан

  ГЕОГРАФИЈА

  1. Митровић Милена
  2. Несторовић Горан

  МАТЕМАТИКА

  1. Ђурић Зоран
  2. Мишић Драгица
  3. Чотрић Маројана
  4. Гајић Ненад

  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  1. Николић-Стојановић Драгана

  ФИЗИКА

  1. Ђукановић Владимир
  2. Ристановић Рада

  ХЕМИЈА

  1. Станишић Зорица

  БИОЛОГИЈА

  1. Ћосић Јустина
  2. Поповић Марија
  3. Радуловић Јово

  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

  1. Ристановић Рада
  2. Џиновић Весна

  ЛИКОВНА КУЛТУРА

  1. Вулић Милица

  МУЗИЧКА КУЛТУРА

  1. Вранковић Зорица

  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

  1. Марковић Слободан
  2. Лукић Дејан
  3. Перишић Светислав

  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

  1. Тадић Сретен
  2. Јанчић Јован

  ПЕДАГОГ

  1. Јеремић Вања

  ПСИХОЛОГ

  1. Марковић-Сакић Гордана

  БИБЛИОТЕКАР

  1. Милановић Гордана

  АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

  1. Цветојевић Бранислав- секретар школе
  2. Биорац Велибор-шеф рачуноводства
  3. Ракић Милена - обрачунски радник

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • 1.Радаљац Жика – сервирка
 • 2.Перић Младенка  – куварица
 • 3.Аничић Стојан - домар 
 • 4.Грујичић Милица
 • 5.Томић Младенка
 • 6.Бојић Добрила
 • 7.Крсмановић Радојка
 • 8. Ристановић Станимирка
 •  9.Перишић Љубинка
 • 10.Обрадовић Мирјана
 • 11.Грујичић Ружица
 • 12.Радуловић Весна