Заштита здравља

Заштита репродуктивног здравља

Град Лозница реализује пројекат „Очување репродуктивног здравља младих“ уз подршку Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.
Циљ је да се млади информишу о значају очувања репродуктивног здравља. Др Немања Јосић и др Владимир Крунић су припремили презентацију како би младе информисали на ову тему.

 Заштита здравља зуба

Школски стоматолог

Здрава исхрана

Прање зуба