О нама

Наша школа је прва школа у Лозници одликована
Орденом заслуге за народ,
са Златном звездом и
низом других одликовања и
признања за стваралаштво у образовању и
васпитању деце.


Школа је организована као самостална установа без
издвојених  одељења. Ради у две школске зграде,
једној у којој наставу похађају ученици од првог до
четвртог разреда са класичним учионицама и у другој
школској згради у којој су ученици од петог до осмог
разреда у специјализованим учионицама и припремним
просторијама за наставнике. Поред ове две школске
зграде постоји и зграда продуженог боравка у којој се
налазе библиотека и школска кухиња са трпезаријом


Школа се налази у самом центру града,стара
зграда је споменик под заштитом културе, па самим тим
мора много пажње да поклони еколошком и
естетском уређењу спољашности и унутрашњости.
У последњих неколико година значајно су побољшан
излед и услови рада у школи.Унутрашњост школе је у
сасвим солидном стању. Школа се редовно кречи, учионице
су оплемењене зеленилом, а врло често организујемо акције
уређења учионица.Школа сваке године учествује у акцијама
које организује Општинска организација ЦК “Бирамо
најуређенију школску средину“.


Наша школа је често носилац културних активности,
како у школи тако и у граду. Редовно сарађује са свим
институцијама културе. Честе су промоције књига, посете
позоришним и биоскопским представама, организација
приредби, смотри…Ученици наше школе су укључени
у програме и секције, које организује КУД “Караџић“
(фолклор, драмска секција…), и у програме
Културнопросветног центра(школа страних језика,
школа цртања…).