Критеријуми оцењивања од 5. до 8. разреда

Критеријум-оцењивања српски језик

Критеријуми оцењивања српски језик пети разред

Критеријуми оцењивања српски језик шести разред

Критеријуми оцењивања српски језик седми разред

Критеријуми оцењивања српски језик осми разред

Kритеријуми оцењивања – енглески језик 

Критеријуми оцењивања -историја 

Критеријум-оцењивања-географија

Критеријуми оцењивања -биологија

Критеријуми оцењивања – математика

Критеријуми оцењивања – физика

Критеријуми оцењивања – хемија

Критеријуми оцењивања – информатика 

Критеријуми оцењивања техника и технологија

Критеријуми оцењивања предмета Ликовна култура

Kriterijumi ocenjivanja- muzička kultura

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање 

Критеријуми оцењивања – верска наставаska

Критеријуми оцењивања – грађанско васпитање 

Критеријум-оцењивања француски језик:

Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 5. разред

Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 6. разред

Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 7. разред

Критеријуми оцењивања за предмет ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 8. разред 

Критеријум-оцењивања домаћинство

Критеријуми оцењивања – филозофија са децом