Број бодова за поједина занимања

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ   2020/21.

ИНФОМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ОДРЕЂЕНИХ ЗАНИМАЊА  ЈУН 2018,  ЈУН  2019  И – ЈУН 2020на територији ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  (ОВАЈ БРОЈ БОДОВА НАМ СЛУЖИ САМО КАО ОРИЈЕНТАЦИЈА ).

 

НАЗИВ  ШКОЛЕОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗАНИМАЊАУПИС ЈУНИ 2021. Бројученика МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2018 МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2019 МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2020
ГИМНАЗИЈА www.loznickagimnazija.edu.rs
    ПОСТОЈЕЋИ

     СМЕРОВИ

Друштвено језички смер  4 г. 90 60,12 58,37 50,42
Природно математички смер4 године 60 62,99 61,56 68,16
Одељење за ученике са посебним способностима за информатику /пријемни испит/  4 године 20 207,95 203,14 220,92
ЕКОНОМСКА ШКОЛА www.esloznica.rs
 ТРГОВИНА,

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Трговац   -3 године 15 40,49 44,00 40,48
Конобар- 3 године 15 38,63 47,39 41,78
Кувар – 3 године 15 60,40 59,24 59,97
Посластичар  3 године 15 - 49,54 44,55
Туристичко хотелијерски  техничар – 4 године 30 59,48 61,50 62,50
 ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Финансијски техничар –4 године 30 - - 50,57
Економски техничар-4године 30 63,56 60,18 65,63
Комерцијалиста –  4 године 30 51,62 55,31 54,41
Правно пословни  техничар –4 године. 30 - 50,20 56,92
ТЕХНИЧКА ШКОЛА  ЛОЗНИЦА www.tehnickalo.wordpress.com
 МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Аутолимар – 3 године. 15 49,48 43,59 42,96
Аутомеханичар-3 године. 15 53,72 53,93 51,35
Заваривач – 3 године 15 51,39 52,17 52,45
Механичар грејне и расхладне технике -3 год 15 47,02 51,52 46,03
Машински техничар за компјутерско управљање (CNC) машина ***  - 4године. 30 - - -
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Електромеханичар за машине и опрему  - 3 године*** 15 - - -
Електроинсталатер*** -3 године 15 - - -
Електротехничар енергетике-4 године. 30 - - -
Електротехничар рачунара –4 године 30 80,52 82,63 83,16
  

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Архитектонски техничар – 4г 30 65,94 68,41 73,40
Декоратер зидних површина-3 године 15 40,85 44,75 36,86
Керамичар-терацер-пећар3 године 15 43,39 48,40 45,05
СРЕДЊА  ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ www.svetisavalo.wordpress.com
 ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ, ГРАФИЧАРСТВО Техничар за заштиту животне средине – 4 године 30 63,69 51,06 55,12
Техничар за индустријску фармацеутску технологију-4 године. 30 72,06 72,45 73,83
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Оператер у прехрамбеној индустрији *** – 3 године 20 дуално + 10 уче - - -
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Медицинска сестра- техничар – 4 године 30 79,43 80,08 83,07
Физиотерапеутски техничар – 4 године 30 - - 77,94
Медицинска сестра – васпитач*** – 4 године 30 - - -
ЛИЧНЕ   УСЛУГЕ Фризер- 3 године 30 66,34 63,54 60,35

 

 

*** ОЗНАЧЕНА НОВА ЗАНИМАЊА  УВЕДЕНА ОВЕ ГОДИНЕ

 

*********************************************************************************************

На сајту Министарства просвете на адреси  Упис у средње школе 2021/22линк :

                    https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

                                  налазе се све потребне информације.

**********************************************************************

Тим за професионалну оријентацију

                                                                      ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

                                                                                           мај 2021.