Предметна настава

НАЈПОГОДНИЈИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

2021/2022. година – ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ V – VIII

Разред

и одељење

Наставник

Месеци

IX, XI,I,II, IV

Месеци

X,XII,III,V

дан

време

дан

време

5-1

Васић Владислава

понедељак

13.00

понедељак

17.15

5-2

Марковић Слободан

понедељак

16.25-17.10

понедељак

10.55-11.40

5-3

Џагић Наташа

среда

11.45-12.30

среда

17.15-18.00

5-4

Николић – Стојановић Драгана

четвртак

14.20-15.05

четвртак

8.50-9.35

6-1

Ћосић Јустина

среда

10.50-11.35

среда

16.25-17.10

6-2

Николић Ана

петак

10.50-11.35

петак

16.25-17.10

6-3

Вранковић Зорица

уторак

среда

9.50-10.35

16.25-17.10

уторак

среда

14.20-15.05

10.55-11.40

6-4

Бојић Душко

петак

15.20-16.20

петак

9.40-10.40

7-1

Лукић Дејан

петак

9.35-10.45

петак

15.05-16.15

7-2

Ђукановић Владимир

понедељак

15.35-16.20

понедељак

10.05-10.50

7-3

Несторовић Горан

уторак

14.15-14.45

уторак

8.50-9.35

7-4

Опачић Наташа

петак

10.55-11.40

петак

16.25-17.10

8-1

Васић Бранка

понедељак

16.25-17.10

понедељак

10.55-11.40

8-2

Ђурић Горан

петак

9.35-10.00

петак

15.25-16.20

8-3

Џиновић Весна

понедељак

17.15-18.00

понедељак

11.45-12.30

НАЈПОГОДНИЈИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

2021/2022. година – ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ V – VIII

Наставник

Предмет

Месеци

IX, XI,I,II, IV

Месеци

X,XII,III,V

дан

време

дан

време

Сања Васиљевић

Српски језик

Марија Илић

Српски језик

Јасмина Павлов

Енглески језик

понедељак

12.30-13.15

понедељак

18.00-18.45

Јелена Марић

Француски језик

понедељак

11.45-12.30

понедељак

17.15-18.00

Мулица Вулић

Ликовна култура

понедељак

13.20-14.15

понедељак

14.20-15.05

Милена Митровић

Географија

уторак

10.55-11.40

уторак

10.55-11.40

Степан Милошевић

Математика

уторак

10.05-10.50

уторак

15.35-16.20

Ненад Гајић

Математика

петак

15.35-16.20

петак

10.05-10.50

Зоран Ђурић

математика

среда

11.45-12.30

среда

14.20-15.05

Јово Радуловић

Биологија

уторак/четвртак

после часова

уторак/четвртак

после часова

Драгана Рашевић

Хемија

петак

13.30-14.15

четвртак

10.05-10.50

Рада Ристановић

ТИО

петак

12.30-13.20

петак

12.30-13.20

Светислав Перишић

Јован Јанчић

Веронаука

Сретен Тадић

Веронаука