ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ОШ „Анта Богићевић“

ВАЖНИ ДАТУМИ

ЗА   УПИС  УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ЈУН 2024.

 

ПОЛАГАЊЕ   ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

УТОРАК,      18. 06. 2024.  од  9,00 – 11,00 часова –  српски језика

СРЕДА ,         19. 06. 2024. од  9,00 – 11,00 часова -   математика

ЧЕТВРТАК,  20. 06. 2024. од  9,00 – 11,00 часова – тест из изабраног предмета

 

За испит је обавезно :

  • Доћи у школу најкасније до 8,00 часова
  • Проверити своје име на списку и редни број под којим ученик полаже завршни испит.
  • За испит обавезно понети:

                1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом залепљеном идентификационом налепницом испод фотографије.

                2. Прибор за рад – школа обезбеђује хемијске оловке!

      за српски језик– графитна оловка и гумица

      за математику – графитна оловка, гумица, шестар , лењир, троугао .

      за тест из предмета – графитна оловка и гумица.

 

***********     НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, КАЛКУЛАТОРА, БЕЛЕЖАКА И ДРУГИХ ПАПИРА.

 

**********      У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ И ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА.

***********   СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВА И ДА ПОШТУЈЕ УПУТСТВА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА.

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ

ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

Субота , 22. 06. 2024. год.   до   8,00 часова

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе (из српског, математике и тест из предмета) и порталу МСШ.

Субота ,   22.06.2024. (од 8,00 – 15,00 )

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита непосредно у школи .

Недеља , 23. 06. 2024.  

Другостепена комисија прговори и одговори другостепене комисије .

Уторак , 25. 06. 2024. год до 8,00 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

СРЕДА, 26. 06. 2024. год.   ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ   ЖЕЉА

  • У књижари купити образац ЛИСТЕ ЖЕЉА или понети добијену уз конкурс уколико је ученик купио конкурс;
  • понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (уколико га имате) или ОДШТАМПАН ПЛАН УПИСА у средње школе са шифрама које су добили родитељи на родитељском састанку, хемијску оловку и обавезно долазе родитељ и ученик. Родитељ мора да потпише листу жеља свог детета и да буде сагласан са истом.
  • Пожељно је да родитељи и ученици код куће направе прелиминарну листу жеља за дете, водећи рачуна у броју бодова које је ученик остварио и броју занимања које ће навести у листи жеља. На крају увек треба ставити неко занимање за које смо сигурни да можемо уписати. Најгора је варијанта да ученик остане неуписан у првом кругу.

 СРЕДА , 26.06. 2024. год. у  8,30 часова

                       Сви ученици 8-1 и 8-2   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу.

 СРЕДА , 26.06. 2024. год. у 10,00 часова

                     Сви ученици 8-3 , 8-4 и РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу.

СРЕДА , 26.06. 2024. год. од 12,00 часова

Комисија за унос, уноси листе жеља у базу података.       

ПЕТАК , 28. јун   2024.  од 8,00 сати

         Провера листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама ) или на порталу МСШ.

Субота , 29. јуни 2024.  од 8,00 – 15,00 сати

                   ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉЕ НА ПОРТАЛУ МСШ.

УТОРАК   , 2. 07. 2024. од 8,00 сати

Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима ( у холу нове школске зграде )

 

 УТОРАК И СРЕДА , 2. и 3. јул 2024.

од 8,00 – 15,00 сати

          Подношење оригиналних докумената и упис у средње школе – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

 

Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

  • Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари).
  • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и   васпитању односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи (добијено у школи).
  • Уверење о положеном завршном испиту ( добијено у школи).
  • Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за занимање за које конкуришу (за све школе осим гимназије)