Обавештење о такмичењу Регионалног центра за таленте

Поштовани,

полазак аутобуса на Републичку смотру у Београд је у суботу 3. јуна ујутру

у 9 часова из парка код зелезничке станице.

Повратак је 4. јуна у послеподневним часовима

Ученици и пратиоци имају вечеру, преноћисте и доручак у Дому.

Постере ученици носе са собом у Београд– важе и по старим и по новим упутствима

Полазници из информатике носе свој лаптоп рачунар са снимљеним радовима да би могли да их презентују

Полазници из информатике нису обавезни да праве постер презентацију.

Полазници из области: МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ – при изради теста могу код себе имати

калкулатор/дигитрон. Полазници из ХЕМИЈЕ могу имати и Пероодни систем елемената.

Сагласности понети са собом, предати Гордани Николић а она организатору на првом састанку КОЛЕГИЈУМА.

Такмичења ће се одржати 3 и 4 јуна, у Дому ученика средње Железничке школе, ЗдравкаЧелара 14,

Београд.

-Одговорност за понашање полазника током такмичења сносе Руководиоци центара односно са њихове

стране овлашћени пратиоци, То се посебно односи на све који ће имати смештај у Дому ученика.

- Комплетан простор Дома и учионица где ће се одржавати такмичење је под видео надзором.

- Za vreme takmičenja , izrade testova i ODBRANE radova MOBILNI TELEFONI MORAJU BITI KOD PRATILACA

UČENIKA, nikako kod učenika.

-Medicinska služba u Domu učenika ima dežurstvo od 00 do 24 časa. Za svaku eventualnost potrebno je da učenici

ponesu svoje zdrastvene knjižice.

Са поштовањем. Гордана Николић, Регионални центар Лозница

UČIONICE TEST REPUBLIČKO

KOMISIJE BROJNI RASPORED

RASPORED UČIONICA 

комисија ПРАВИЛНИК

aobavestenje o polasku autobusa