План извођења екскурзија

Организација екскурзија, излета 2021/22.

Све екскурзије ће се извести као комплексне, са циљем да ученици упознају одређена места и њихове садржаје, а планирање и предлог програмских садржаја извршиће разредна већа на предлог стручних актива разредне наставе, историје и географије.

Предлог плана и програма екскурзија и начин извођења ће бити потпуно усклађен са Правилником о извођењу екскурзија, летовања, зимовања, наставе у природи.Ове године, након нормализације стања планирамо да организујемо екскурзије и наставу у природи у другом полугодишту ове школске године.

Поред организације екскурзија и наставе у природи школа ће организовати и путовања ( ако се створе услови т ато) ученика у организацији појединих секција школе

( Фестивал науке, Сајам књига, посете позоришним представама, излети у природи…)

Конкретно разрађени циљеви, садржаји, планирани обухват ученика, путни правци за сваки разред појединачно налазе се у школским програмима за одређене разреде.

 

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Лозница- Шабац-Засавица Посета позоришту у Шапцу и Старом граду, одлазак до Засавице друго полугодиште
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар, новог дела града, центра, споменик Десанке Максимовић и посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
III разр.

 

1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар, новог дела града, центра, споменик Десанке Максимовић и посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
IV разр. 1 дан Лозница- Нови Сад- Лозница Посета манастиру Ново Хопово, у Сремској Каменици посета родне куће Јована Ј. Змаја,Петроварадин, (шетња тврђавом) посета природњачком музеју, шетња центром града,шетња Дунавским парком и вожња возићем Змај Јовином и Дунавском друго поугодиште
Vразр. 2 дан 1. дан

Лозница-Соко Град- Шарган

 

,Дрвенград- Златибор

( преноћиште)

Манастир Соко Град; манастир Рача, Дрвенград и пратећи објекти,вожња Шарганом,

 

 

 

2. дан

Стопића пећина, шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика

друго полугодиште

 

2. дан

Златибор: Стопића пећина, -Кадињача- Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-дворац Дунђерски- Палић- Сомбор  

( преноћиште)

Фрушка гора ( пауза), дворац Дунђерски,-Палићко језеро, зоо врт,Сомбор

(преноћиште)

друго полугодиште
    2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник

(манастир сремска Раваница)- Лозница

друго полугодиште
VII раз 2 дана 1. дан:

Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Деспотовац, Крагујевац

(преноћиште)

Ваљево(пауза)-Буковичка Бања

(шетња парком)- Опленац(опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац

(Шумарице)

друго полугодиште
    2. дан

Деспотовац-Београд (ауто пут) Лозница

Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац

( ручак)- Раваница- Лозница

друго полугодиште
VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово

(преноћиште)

Лoзница- Смедерево тврђава обилазак-обилазак Голубачке тврђаве-Лепенски вир-Ђердап-Кладово друго полугодиште, мај или јун 2022.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш

(преноћиште)

2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш

( преноћиште)

3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница

 
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница

 

 

 

После изведених екскурзија наставници подносе извештај Наставничком већу и Савету родитеља школе.

1.1.1    Организација „наставе у природи“

НАСТАВА У ПРИРОДИ је уврштена у наставни план као ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА у трајању 7-10 дана. са јасним и прецизним упутством о начину организовања . Одељењско веће је предложило да се рекреативна настава организује у трајању од 6 ноћења ( 7 дана).

Одељенска већа млађих разреда ће предложити могуће дестинације за извођење овог вида наставе а родитељи писменим анкетирањем ће се изјаснити да ли су сагласни. Екскурзије и Настава у природи ће се изводити у складу са Правилником и Планом јавних набавки.

На основу досадашњих искустава у реализацији и сагледавања потреба деце, предлози школе који ће бити понуђени родитељима на разматрање су:

 

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
друго пол. I Дивчибаре
друго полугодиште II Златибор
друго полугодиште III                                            Дивчибаре
друго полугодиште IV Златибор