Начин исхране

2 хладна оброка
– ужина

2 топла оброка
– доручак, ручак

 У школској кухињи раде два радника.

Веома велики број ученика млађих разреда користи ужину школске кухиње.

Ученици имају 4 оброка:  дорућак, ручак и две ужине које спремају куварице по утврђеном јеловнику.

ЈЕЛОВНИК ЗA УЧЕНИКЕ-УЖИНА 2021-22.ГОДИНУ

ЈЕЛОВНИК ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА -ЗА 2021-22.ГОДИНУ