Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „АНТА БОГИЋЕВИЋ“

 

mi

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                  

 • Весна Панић            

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

  • 1.  Деспотовић Весна
  • 2.  Анета Ракић
  • 3.  Јанковић Снежана
  • 4.  Остојић Србијанка
  • 5.  Митровић Љиљана
  • 6.  Шарчевић Весна
  • 7.  Мишић Јасмина
  • 8. Стефановић Радојка
  • 9. Стефановић Ленка
  • 10. Глишић Драгица
  • 11. Митровић Дејан
  • 12.Стевановић Радмила
  • 13. Павловић Светлана
  • 14.Стајић Оливера

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У БОРАВКУ:

 1.  Аврамовић Отилија
 2. Данијела Нинић Симић
 3. Светлана Поповић
 4. Слађана Трифуновић

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Васић Бранка
 2. Васић Владислава
 3. Васиљевић Сања
 4. Татјана Живановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Павлов Јасмина
 2. Николић Ана
 3. Џагић Наташа

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Опачић Наташа
 2. Марић Јелена

ИСТОРИЈА

 1. Ђурић Горан
 2. Бојић Душко

ГЕОГРАФИЈА

 1. Несторовић Горан
 2. Светлана Анжелић

МАТЕМАТИКА

 1. Ђурић Зоран
 2. Џагић Драгица
 3. Гајић Ненад

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Николић-Стојановић Драгана

ФИЗИКА

 1. Ђукановић Владимир

ХЕМИЈА

 1. Рашевић Драгана

БИОЛОГИЈА

 1. Ћосић Јустина
 2. Поповић Марија
 3. Радуловић Јово

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Ристановић Рада
 2. Џиновић Весна
 3. Секулић Мирослав

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Вулић Милица

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Вранковић Зорица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Марковић Слободан
 2. Лукић Дејан
 3. Перишић Светислав

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

 1. Секулић Јован
 2. Јанчић Јован

ПЕДАГОГ

 1. Јеремић Вања

ПСИХОЛОГ

 1. Марковић-Сакић Гордана

БИБЛИОТЕКАР

 1. Милановић Гордана

АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ

 1. Цветојевић Бранислав- секретар школе
 2. Ракић Милена - обрачунски радник
 3. Павловић Сања-  шеф рачуноводства

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • 1.Перић Младенка  – куварица
 • 2.Аничић Стојан - домар 
 • 3.Грујичић Милица
 • 4.Томић Младенка
 • 5.Кнежевић Снежана
 • 6.Мирковић Милена
 • 7. Ристановић Станимирка
 • 8.Перишић Љубинка
 • 9.Обрадовић Мирјана
 • 10.Грујичић Ружица
 • 11.Радуловић Весна