Кућни ред

 1. Пре почетка наставе ученици су дижни најмање 10 минута раније да дођу у школу( а дежурни 30 минута раније).

 2. За време часова у учионицама и кабинетима није дозвољено уношење хране и пића (док траје час не могу се јести семенке , грицкалице и пити сокови).

 3. Дежурни ученици су дужни да бораве на местима где су одређени да дежурају, да редовно уписују сва дешавања у школи, обилазе ходнике, тоалете, проверавају њихову функционалност пре, за време и после дежурства.

 4. Ученици су дужни да чувају школску имовину и инвентар школе.

 5. Дежурни ученици помажу при чишћењу платоа испред школе након другог одмора или пријављују несавесне ученике дежурном наставнику ( уписују у свеску).

 6. Ученицима је строго забрањено улажење у наставничку канцеларију и просторије управе школе без претходне сагласности дежурних наставника.

 7. Дежурни ученик је обавезан да носи идентификациону картицу за време дежурства.

 8. Родирељи ученика би требало да поштују  термине ( час отворених врата )за информације о својој деци.

 9. Дежурни ученици уписују у свеску само информације од значаја за дежурство (недисциплина , кашњење, бацање…., посете, предавања…).

 10. За време наставе у школи је забрањена употреба мобилних телефона.

 11. Сва остала права и обавезе ученика су такође саставни део овог Кућног реда.

                                                          Комисија за израду Кућног реда