Улога Савета родитеља

Савет родитеља – која му је функција , које одлуке може да донесе, каква питања се на њему разматрају, какве су обавезе родитеља у Савету родитеља …

Ове недоумице отклониће брошура коју можете преузети са следећег линка