Седница Савета родитеља фебруар 2024

Извод из записника са седнице Савета родитеља, одржане 22. 2. 2024. године са почетком у 18 :05часова у просторијама нове школе учионица

бр. 1

Присутнo 22 члана Савета родитеља, директор, психолог, Снежана Јанковић, Јелена Марић и Оливера Стајић.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ   РЕД

  1. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта
  2. Упознавање родитеља са новом правилницима и правилима понашања
  3. Како помажемо ученицима да примене различите методе учења
  4. Одговори на питања родитеља

 

Р Е А Л И З А Ц И Ј А

  1. Психолог школе Гордана Сакић Марковић је поднела извештај и упознала чланове Савета родитеља о   успеху и владању ученика на крају првог полугодишта .
  2. Директорка школе Весна Панић је упознала чланове Савета родитеље са новим Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању,( ,, Службени гласник РС“, бр,10/24 од 9. 2. 2024.год.) , Правилима понашања , Правилником о друштвено корисном раду и Правилником о употреби моболних телефона ( интерни акт школе).
  3. Директорка школе Весна Панић је упознала чланове са резултатима Анкете за ученике у оквиру Подршке ученицима и Етос које су реализоване током првог полугодишта и обухватила су ученике петог разреда (прва анкета ) и ученике од петог до осмог разреда ( друга анкета ) .
  4. Одговоре на питања родитеља ( углавном су била везана за рекреативну наставу и екскурзије) дале су директорка школе и Ивана Јовановић која је испред Савета родитеља задужена за реализацију јавних набавки у школи. Конкурисале су четири агенције. „Гранд турс“ за наставу у природи и три агенције за реализацију екскурзија. Речено је да су то: „Ла вита е бела“ из Шапца, „Кондор тис“ из Лознице и „Венера“ из Шапца. У току је стручна процена пристигле документације и да ће се у року од 7 дана знати ко је најповољнији понуђач.

Родитељка чија су деца осми разред Виолета Глишић, се у потпуности сложила и изнела своје мишљење да је добро што се екскурзија ученика осмих разреда реализовала у октобру због припремне наставе и матуре која их очекује сада. Сви чланови Савета родитеља су се сложили.

Члановима је предочено да ће се Фестивал науке који традиционално наша школа организује већ дуги низ година , одржати у суботу од 10 – 12 часова и да су сви који су заинтересовани позвани. Позив је упућен и свим предшколцима и свим основним школама са територије града.

 

Састанак завршен у 19 :20

 

Записничар:                                               Председник Савета родитеља:

Оливера Стајић                                         Виолета Глишић