Разредна настава – Учитељи

НАЈПОГОДНИЈИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

РАЗРЕДНА НАСТАВА школска 2021/2022. година

Разред

и одељење

УЧИТЕЉ

Месеци

IX, XI,I,II,IV,VI

Месеци

X,XII,III,V

дан

време

дан

време

I-1

Остојић Србијанка

понедељак

четвртак

петак

10.05-10.50

после часова

после часова

понедељак

петак

после часова

13.50-15.00

I-2

Мишић Јасмина

понедељак

петак

10.05-10.40

8.45-9.35

понедељак

петак

15.35-16.20

14.20-15.05

I-3

Митровић Љиља

уторак

10.05-10.50

уторак

15.35-16.20

I-4

Шарчевић Весна

среда

петак

8.00-8.45

8.00-8.45

уторак

16.25-17.10

III-1

Стевановић Радмила

петак

8.45-9.35

петак

14.15-15.05

III-2

Митровић Дејан

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

III-3

Павловић Светлана

среда

10.05-10.40

среда

15.35-16.10

Разред

и одељење

УЧИТЕЉ

Месеци

IX, XI,I,II,IV,VI

Месеци

X,XII,III,V

дан

време

дан

време

II-1

Глишић Драгица

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

II-2

Стефановић Радојка

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

II-3

Стефановић Ленка

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

IV-1

Деспотовић Весна

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

IV-2

Савић Драгана

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова

IV-3

Јанковић Снежана

сваки дан

после часова

сваки дан

после часова