О нама

Школа  „Анта Богићевић“  налази се у  најужем центру Града Лознице, поред цркве  „Пресвета Богородица“, на узвишењу са кога се види већи део града, и где су се у прошлости одиграле најзначајније битке у Првом српском устанку. Тако је и добила име – по војводи Анти Богићевићу .

IMG_20181023_152205Најстарија је школа у граду, настала 1795. године као прва Вукова школа и Прва Лозничка основна школа а од ње су касније настале све друге школе на територији града. Летопис школе се води од 1919. године и један је најстаријих летописа школа и сведок бројних промена у образовању.

Традиција постојања, у потпуности стручно заступљена настава, опремљеност школе, велики број ваннаставних активности и велики број  укључених ученика  у њих, доказ су добре организације, квалитетног рада и великог ентузијазма свих запослених. У прилог томе говори и чињеница да  уписујемо ученике својих ученика, а неки од наставника, такође су, бивши ученици ове школе.

Наша школа има своја обележја везана за тако дуго постојање :  амблем , химну школе коју је осмислила наставница музичке културе, монографију насталу поводом 200 година постојања школе : „Два века Вукове школе“ аутора Љубомира Ћорилића, школски лист „Ученик“ који излази сваке године већ 39 година… На крају текста налазе се основна обележја школе.

У школи се током године одвијају традиционалне манифестације: Годишњи концерт хорске секције, Дани Франкофоније, манифестација „Антини дани“, Фестивал науке  у нашој школи, „Светски дан језика у нашој школи“, концерти,  приредбе, маскембали, такмичења, спортске активности и многе друге културне, забавне и хуманитарне активности. Сваке године штампа се школски лист „Ученик“ који стварају  ученици, а уређују наставници српског језика и ликовне културе. У школи се редовно организују међуодељењски квизови „Знањем до радости“  за ученике старијих разреда. Наши ученици се укључују у креативне радионице у оквиру Ђачког Вуковог сабора – калиграфија, етно, радионице ткања. Редовни су гости изложби, биоскопских и позоришних представа које се организују током године на нивоу локалне заједнице, а и шире. Издвојене специфичности школе наведене у Школском развојном плану су:

 • Најстарија школа у градуса традицијом дугом преком 220 година;
 • Отвореност  школе за све облике сарадње;
 • Пријатан школски амбијент
 •  Високо постигнуће ученика на завршном испиту;
 • Велики број ваннаставних активности и секција и укљученост  ученика;
 •  Део смо реализације великог броја различитих пројекта;
 • Модерна и савремено организована настава;
 • Високо мотивисан, стручно заступљен и амбициозан  наставни кадар;
 • Организован рад продуженог боравка и ђачке кухиње;
 • Рад са даровитим ученицима и значајни успеси на такмичењима;
 • Добро функционисање Ђачког парламента;
 • Активан и добро организован сајт школе;
 • Школски разглас и видео надзор ван и унутар школе

Наставници  се континуирано стручно усавршавају у жељи да осавремене свој рад и прилагоде новом окружењу у коме раде. Дигитална писменост наставника је висока а велики број наставника је прошао обуку за примену метода активног учења. Наставници су, поред стручних семинара за област предмета, похађали и семинаре: „Буквар дечјих права“, „Учионица добре воље“ „Чувари осмеха“, „Грађанско васпитање“, „Умеће одрастања“, „Описно оцењивање“ „Оцењивање у основној и средњој школи“, “ Активно оријентисана настава“, “ Методе наставе и учења“,“ Одељењски старешина у савременој школи“, Активно оријентисана настава“, Обуке за Е- портфолио и ЕС- Дневник“, примени нових наставних програма за први и пети разред…Рад са даровитим ученицима је такође један од наших приоритета: сваке године велики број ученика се укључује у рад Регионалног центра за таленте у Лозници, такође сваке године неколико наших ученика конкурише за рад у Истраживачкој станици Петница, рад по ИОП-3, укључивање у додатну наставу и велики број такмичења…Наравно радимо и са децом која показују недовољни напредак у савладавању градива редовним организовањем допунске наставе, индивидуализованом наставом и диференцираним радом на часовима, применом ИОП-1 и ИОП-2…

Били смо регионални смо центар пројекта „Активно учење“ за Мачвански округ , учествовали смо у пројекту „Децентарализација у образовању“, учествовали  у „TWINNING“ пројекту програма професионалне орјентације, редовно анализирамо свој рад кроз пројекат  „Самовредновање рада школе“.. Сада је школа укључена у пројекте : „Покренимо нашу децу“, „Заштита ученика од насиља“, „Превенција трговине децом и младима“, „Превенција употребе дроге код ученика“,  „Здраво растимо“, „Безбедно детињство и развој безбедоносне културе младих“,као и  европски  истраживачки пројекат везан за побољшање исхране ученика : „Хоризонт 2020-  Strenght 2 Food“ оснаживања европског одрживог ланца исхране кроз политику набавке и квалитета  исхране ученика.

Добро  смо опремљени наставним средствима имамо школски разглас,  видео надзор. Тенденција је да свака учионица буде опремљена видео-бимом и рачунаром и мислимо да  ће до краја ове школске године уз помоћ родитеља то бити и реализовано. У највећем проценту нормативе по критеријуму опремљености наставним средствима испуњавају предмети: физика, биологија, хемија, историја, географија, музичка култура, математика и информатика.

Школа традиционално током године планира и остварује сарадњу  са културним, образовним, спортским, здравственим и невладиним организацијама на нивоу града: Културни центар Лозница, КУД  „Караџић“ , Библиотека „Вук Караџић“, Музеј Јадра, Галерија „Мића Поповић“, Музичка школа,  Спортски центар „Лагатор“, Кошаркашки клуб „Лозница“, Спортско друштво „Партизан“, Медицински центар, Организација Црвеног крста, Основне школе Лознице, Средње школе Лознице, Регионални центар за таленте, Туристичка организација Лозница, Медијске куће – РТВ „Подриње“, Невладине организације „Искра“ и „Светионик“, Канцеларија за младе.

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ШКОЛЕ

 grb      

Грб Основне школе „Анта Богићевић“ настао 60-тих година прошлог века.Сада се налази на свим школским документима.  60-тих и 70-тих година прошлог века био је саставни део ученичких униформи.

Химна ОШ „Анта Богићевић“

Најлепши дани су ђачки

у „Антиној “ основној школи,

овде се с љубављу живи,

учи , машта и воли.

Искуством , знањем и радом

испуни наше школске дане,

љубављу својом и бригом

путоказ животу даје.

И када године прођу,

кад кестен пусти младе гране,

срцима нашим ћеш бити

место љубави трајне.

Химна ОШ „Анта Богићевић“ настала 2003. године. Текст и музику је написала наставница музичке културе Зорица Врањковић и изводи се приликом многобројних  свечаности у школи.
 IMG_20181226_142614

Монографија о школи „2 века Вукове школе“ аутора Љубомира Ћорилића промовисана је поводом 200 година постојања школе 1995. године, обима преко 200 страница.Монографија обухвата развој школства у Подрињу од формирања Прве лозничке основне школе – касније ОШ „Анта Богићевић“. Обилује многобројним илустрацијама, фотографијама  и документима везаним за развој школства.

 IMG_20181228_122539

Лист „Ученик“ који непрекидно излази већ 39 година једном годишње, поводом Дана школе.Лист уређују наставници српског језика и ученици – чланови новинарске секције.

IMG_20181023_152205 „Стара школска зграда“ саграђена 1928. године са изузетним архитектонским решењима. Зграда је проглашена и заштићена као споменик културе.У њој се налази 10 класичних учионица за ученике млађих разреда. У склопу ове зграде се налази школска кухиња и продужени боравак за ученике.У улазном холу се налази историјска поставка школе.
„Нова школска зграда“ је усељена 1986. године. Састоји се од 10 модерених учионица са припремним просторијама за наставнике, а похађају је ученици старијих разреда.У склопу ове зграде налази се модерна фискултурна сала.IMG_20181023_152100