Број бодова за поједина занимања

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ   2020/21.

ИНФОМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ОДРЕЂЕНИХ ЗАНИМАЊА ЈУН 2017. ЈУН 2018. И ЈУН 2019.на територији ГРАДА ЛОЗНИЦЕ (ОВАЈ БРОЈ БОДОВА НАМ СЛУЖИ САМО КАО ОРИЈЕНТАЦИЈА )

 

НАЗИВ ШКОЛЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2017. МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2018. МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2019.
ГИМНАЗИЈА
www.loznickagimnazija.edu.rs Друштвено језички смер 77,66 60,12 58,37
  Природно математички смер 52,01 62.99 61,56
  Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику/пријемни испит/ - 207,95 203,14
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
www.esloznica.rs Трговац   -3 г. 47,23 40,49 44
  Конобар- 3 г. 43,84 38.63 47,39
  Кулинарски техничар – 4 г. 57,97 - -
  Кувар – 3 г. - 60,40 59,24
  Посластичар 49,54
  Туристички техничар – 4 г. 62,24 - -
  Туристичко-хотелијерски техничар – 4 - 59,48 61,50
  Економски техничар-4г 54,80 63,56 60,18
  Комерцијалиста – 4 г 52,50 51,62 55,31
  Пословни администратор-4 г. 50,35 50,70 50,87
  Правни техничар – 4 г. 54,56 57,25 -
  Правно-пословни техничар-4 г. - - 50,20
  Финансијски техничар – 4 г 50,34 58,16 53,85
ТЕХНИЧКА ШКОЛА   ЛОЗНИЦА
www.tehnickalo.wordpress.com Аутолимар – 3 г. 45,99 49,48 43,59
  Аутомеханичар-3 г. 52,91 53,72 53,93
  Заваривач – 3 г 50,49 51,39 52,17
  Машински техничар за компјутерско конструисање – 4г. 63,84 63.32 66,18
  Механичар грејне и расхладне технике -3 год 45,38 47,02 51,52
  Аутоелектричар – 3 г 61,21 - -
  Електроинсталатер – 3 г - 51,94 54,68
  Електомонтер мрежа и постројења – 3 г 48,53 - -
  Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје – 3 г - 45,88 -
  Електромеханичар за машине и опрему 43,04
  Електротехничар енергетике – 4 г 67,01 - 67,81
  Електротехничар електромоторних погона- 4 г - 69,09 -
  Електротехничар рачунара – 4 г 85,10 80,52 82,63
  Архитектонски техничар – 4г 66,89 65,94 68,41
  Декоратер зидних површина- 3 г. 38,72 40,85 44,75
  Керамичар-терацер-пећар 42,81 43,39 48,40
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
www.svetisavalo.wordpress.com Техничар за заштиту животне средине – 4 г 60,23 63,69 51,06
  Техничар за хемијску и фармацеутску технологију-4 г 72,15 72,06 72,45
  Месар – 3 г. 38,84 - -
  Пекар – 3 г. 39,99 - -
  Текстилни радник – 3 г - 36,52 -
  Масер – 3 г. - - 43,19
  Медицинска сестра техничар – 4 г 82,61 79,43 80,08
  Физиотерапеутски техничар – 4 г. 81,68 - -
  Фармацеутски техничар – 4 г - 83,61 -
  Женски фризер-3г 67,04 66,34 63,54
  Мушки фризер-3г 59,01 49,86 45,81

 

ЈОШ НЕКИ ПОДАЦИ ЗА ШКОЛЕ ВАН ЛОЗНИЦЕјуни 2019.

   ШКОЛА    ЗАНИМАЊЕ Минималан број бодова
Ваздухопловна академија, Београд Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају 85,73
Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац Пољопривредни техничар 52,28
Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац Ветеринарски техничар 60,98
Математичка гимназија Обдарени ученици у математичкој гимназији 277,95