Угледни час – математика

У среду, 15 маја је наставник математике Зоран Ђурић одржао угледни час.

Наставна јединица је била Обим круга  а у оквиру ње смо много тога научили о броју π ( пи). На презентацију угледног часа наставник је путем вајбер групе и огласне табле позвао све колеге, педагошко психолошку службу и директора школе.

Час је почео. Ученици су подељени у групе . Свака група је добила модел ваљка, конопац и лењир за мерење. Задатак је био концем измерити овим круга па потом пречник ваљка. Добијене величине поделити. Већу са мањом. Ко би рекао да дељењем, ипак недовољно прецизним, ученици добијају величине приближно броју пи ( 3, 14)  – 3, 17 или 3,22. На основу табеле који су све групе попуниле дошло се и до обрасца за обим круга.

Колики је број пи? Како се дошло до њега? Пуштена је презентација“ Број без краја“ о историји трагања за децималама броја пи. Чуло се и видело много занимљивости. Много тога смо научили.

Наставник нас је упознаи са ПИ музиком, ПИ сликарством, ПИ поезијом, ПИ статистиком а све о чему се говори на часу смо истовремено гледали или слушали. Како само лепо звучи ПИ музика.

Да ли ће ученицима после овога бити тешко да раде задатке О = 2 r π ? На часу је извршена о и добра корелација  осим поменутог и са наставом физике, географије и технике и технологије.

Ученицма је било веома занимљиво па су задатке који су уследили радили са вољом, проверавали, питали наставника ако им нешто није јасно и много тога су  урадили.

uuuuccc viber_image_2024-05-17_13-31-41-400 viber_image_2024-05-17_13-32-01-762