Метода: Експертска слагалица

У седмим разредима су данас 24.04.2019. одржани угледни часови у сарадњи и корелацији наставних предмета хемије и математике. Наставници реализатори угледних часова су Зорица Станишић- професор хемије и Ненеад Гајић- професор математике. Наставна јединица је : Пропорција- примена; раствори.

Примењене су методе активно оријентисане наставе. Ученици су подељени у основне групе за рад. Основна тема за рад је подељена у подтеме. За сваку подтему наставници су направили материјале, радне листове, текстове, задатке, огледе и све то скупа је ученицима пружало информације за даљи рад на часу.

Чињеница је да ова метода рада захтева врло компликовану припрему за рад, али заузврат је дала и велике предности.

Састојала се из изучавања делова који чине целину. Ученици су на часовима били предавачи својим друговима, активни учесници, активни слушаоци, а  имали су повећану мотивацију за рад.

Угледном часу су присуствовале: Милена Митровић, Бранка Васић, Наташа Капетановић, Јустина Ћосић и Весна Панић.

IMG-4260ed29798f986e0d96c9fd50d6625b-V IMG-c3b4849cf56aa3f8b1060bad18f7046e-V IMG-efe8bced1673c72bd5035675bef9db1c-V