Општинско такмичење из математике

За постигнут успех на Општинском такмичењу из математике похваљујемо:

-          Секулић Тању, ученика 3-4 разреда, за освојено 1. место,

-          Добриловић Милицу, ученика 3-2 разреда, за освојено 1. место,

-          Радић Матеју, ученика 3-1 разреда, за освојено 1. место,

-          Булатовић Петра, ученика 3-2 разреда, за освојено 1. место,

-          Павловић Теодору, ученика 3-4 разреда, за освојено 1. место,

-          Тодоровић Андреу, ученика 3-3 разреда, за освојено 1. место,

-          Павловић Вука, ученика 3-2 разреда, за освојено 2. место,

-          Јанковић Вука, ученика 3-3 разреда, за освојено 2. место,

-          Стријелић Владимир, ученика 3-4 разреда, за освојено 2. место,

-          Митровић Теодору, ученика3-4 разреда, за освојено 3. место,

-          Пајић Петра, ученика 3-2 разреда, за освојено 3. место,

-          Богићевић Страхињу, ученика 3-2 разреда, за освојено 3. место,

-          Илић Луку, ученика 3-3, за освојено 3. место,

-          Антонић Давида, ученика 3-2 разреда, за освојено 3. место,

-          Петровић Стефана, ученика 3-2 разреда, за освојено 3. место,

-          Глишић Радомира, ученика 3-1 разреда, за освојено 3. место,

-          Драгић Ђорђа, ученика 3-2, за освојено 3. место,

-          Марковић Марка, ученика 4-4, за освојено 1. место,

-          Младеновић Вука, ученика 4-3, за освојено 1. место,

-          Митровић Иву, ученика 4-4, за освојено 2. место,

-          Милошевић Даницу, ученика 4-4, за освојено 2. место,

-          Лукић Ану, ученика 4-4 разреда, за освојено 3. место,

-          Терзић Илију, ученика 4-2 разреда, за освојено 3. место,

-          Кулезић Јована, ученика 5-1, за освојено 3. место,

-          Лина Милер Наталију, ученика 6-2, за освојено 2. место,

-          Марковић Николу, ученика 7-2 за освојено 2. место,

-          Јоцић Лазара, ученика 7-1, за освојено 3. место,

-          Ђукановић Мају, ученика 7- 4, за освојено 3. место,

mat