ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАНОВИ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

Предлагач плана:Тим за сарадњу са породицом

Одговорно лице:координатор, Светлана Павловић(наставник)

Остали чланови тима: име,презиме, радно место:Србијанка Остојић(наставник), Дејан Митровић(наставник), Радмила Стевановић (наставник), Горан Ђурић (наставник) Душан Шћепановић (наставник). Представници родитеља биће изабрани на Савету родитеља и стручна већа нижих разреда ће изабрати по једног представника у тим.

Сарадници у реализацији плана Вања Јеремић (педагог) Гордана Марковић Сакић (психолог), ученик- представник Ђачког парламента, Панић Весна(директор), родитељи

 

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

 

Садржај рада Оријентационовреме реализације Носиоци посла Циљна група Очекивани ефекти плана
Области рада  Планиране активности
Ваннаставне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утврђивање распореда и датума отвореног данаОтварање нове рубрике на сајту -Сарадња са родитељимаУкључивање ученика у рад-представник Ђачког парламентаПредстављање родитељима и ученицима V разреда нових предмета.

26. 9. Дан страних језика

 

 

Септембар УченициРодитељиНаставнициПедагог

Психолог

 

 

 

 

 

 

Наташа Опачић

УченициРодитељи реализоваће се
Сајам здраве хране,Трибина Здрав начин животаАикидо клуб, Спарта Пилатес,    Рукометни клуб, Школица спорта  Children Kinetiks, Карате клубОрганизација Дана школе октобар УченициРодитељиНаставници

Представници спортских клубова

УченициРодитељи
Објављивање стручних текстова на сајтуТрибинаБолести зависности и промоција књиге- Предраг Спасојевић

 

 

 

новембар УченициРодитељиНаставнициПедагог

Психолог

Ученици
Мали сајам ручних радоваНовогодишњи вашар  децембар УченициРодитељиНаставници УченициРодитељиНаставници
 Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан РодитељиНаставник РодитељиНаставник
 Организовање прославе школске славе Јануар РодитељиНаставник РодитељиНаставник
Објављивање стручних текстова на сајту Фебруар РодитељНаставникПедагогПсихолог РодитељиНаставник
ТрибинаПредвидети непредвидиво- Проф. Др Душко Илић Март РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Ускршњи вашарОрганизовање екскурзија и рекреативне наставе Април РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Школица планинарења- Планинарски клуб Гучево Мај РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Спортски сусрети родитеља и наставника Јун РодитељиНаставник РодитељиНаставникУченици
Информисање Родитељски састанциИндивидуални разговориЕлектронском поштом

ФБ страница

Сајт школе

Током целе године Наставници Родитељи

 

Током школске 2017/18. године школа ће почети  и са сарадњом са  родитељима ученика наше школе кроз “ Отворена врата“    организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот , токове , проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

Распоред  дана у месецу када ће родитељи бити у могућности да присуствују часовима

је следећи:

 

МЕСЕЦ ВРЕМЕ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР  прва и друга смена 29. 09. 2017.
ОКТОБАР прва и друга смена 30. 10. 2017.
НОВЕМБАР прва и друга смена 28. 11. 2017.
ДЕЦЕМБАР прва и друга смена 27. 12. 2017.
ФЕБРУАР прва и друга смена 28. 02. 2017.
МАРТ прва и друга смена 29. 03. 2017.
АПРИЛ прва и друга смена 27. 04. 2017.
МАЈ прва и друга смена 28. 05. 2017.

 

Особа или тим који врши евалуацију плана:Тим за сарадњу са породицом

Координатор тима Светлана Павловић