Прославили смо Савиндан

Друго полугодиште ове школске године, колектив основне школе “ Анта Богићевић” дочекао је спремно и другачије од осталих основних па и средњих школа у Лозници. Начин организовања наставе према упутствима које су све школе добиле за ученике од петог до осмог разреда је исти , наиме одељења се деле на групе А и Б па је један дан група А у школи и прати наставу ( групи Б се шаљу наставни материјали) следећи дан је група Б у школи ( а групи А се шаљу материјали за рад).

Код нас је то мало другачије. Одељења јесу подељена на групе, с тим што и група А и група Б, уз помоћ камера ,које су у учионицама истовремено прате наставу.Камере су постављене тако да “ виде” таблу и наставника који се ученицима обраћа , па је неретко она група која од куће прати наставу активнија , више се јавља или пита наставнике све што им није јасно. Наизменично дискутују, одговарају и група у школи и група од куће.Тако да сада није проблем разумети математику, физику, историју… а ученици по редовном распореду часова сваки дан похађају наставу.

Иначе, осим овога, колектив школе је на Савиндан, скромно обележио школску славу.Похваљени су сви ученици добитници награда прошле школске године за такмичења која су организована према Календару такмичења колико је то ситуација дозвољавала. Такође награђени су и наставници и учитељи који су са њима радили. Похваљени су и наставници: Светлана Павловић- учитељица, Љиљана Митровић- учитељица, и Ненад Гајић- наставник математике за снимљених 5 РТС часова . То је био нов изазов за све.

А Британска влада је ,посебним обраћањем школи , микробит часове ( микробит- рачинари за децу, рачунари за почетно програмирање) наставника уврстила у Зборник примера добре праксе и предложила школи да се похвале и награде: Владимир Ђукановић- наставник физике, Весна Џиновић и Рада Ристановић- наставнице технике и технологије, Драгана Николић Стојановић- наставица информатике, Јово Радуловић и Јустина Ћосић- наставници биологије. “Брзо смо се захваљујући великом заједничком раду и обукама снашли у овом нама новом времену и захтевима који су испред нас”, речи су директора школе. И ту нећемо стати јер и наставници уче као и ученици,

Трудимо се да дамо максимум од себе, трудимо се да атмосфера у школи буде подстицајна, а није ретко и није тајна да су ученици ти који нам дају снагу и подршку као и њихови родитељи.

Када су ученици и родитељи задовиљни и ми смо. Након Савиндана крећу нова такмичења, смотре… нове активности, па ћемо само здравља да буде, поставити питање себи за годину шта смо то од школске славе до школске слави урадили.

1 2 3 4 5 6 7 8