Угледни час „НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ „

Сви знамо колико нам је граматика српског језика тешка. Да ли исправно казујемо и да ли исправно пишемо стално се ми одрасли питамо, а треба усвојити и применити сва та правила.
Овај час који је наставница Марија Илић, одржала у 7/2 и 7/4 разреду, 23. новембра 2018. је показао на који начин сваки ученик може да самостално утврди до ког нивоа усвојености знања из ове области је стигао. И колико то знање може да примени. Деца су добила задатке на основном, средњем и напредном нивоу, индивидуално решавала, наравно прво основни, наставница прегледала. Уколико дете није успело да реши, добијало је помоћ у виду добро осмишљених задатака такође са основног нивоа али са решењима (која су могла да виде тек кад заврше решавање задатка). Када заврше један ниво прелазе на следећи… и то је подстицај и мотивише ученике да напредују. На крају наставница је сумирала рад, дала решења на презентацији, утврдила колико је ученика достигло основни, средњи и напредни ниво.
За домаћи задатак, такође интересантно решење, имали су задатак да одаберу ниво задатака за који мисле да их код куће могу решити.
Час изузетан са становишта активности ученика , диференцијације наставе и диференцијације оцењивања. А посебно њихово самооцењивање и након овог часа (циљ је постигнут) свако дете зна који ниво знања у овој области поседује. Час не делује атрактивно спољашњим посматрачима, али управо оно што је суштинско, а то је мисаона активност деце и повратна информација која им се одмах даје је немерљив дидактички допринос. Ово су часови који испуњавају све основне дидактичке захтеве за успешан час.
Marija ugledni cas 1 Marija ugledni cas 2 Marija ugledni cas 3 Marija ugledni cas 5 Marija ugledni cas 6 Marija ugledni cas 9 Marija ugledni cas 10