Интегративна настава математике и историје

У петак 16. новембра наставник математике Драгица Мишић и историје Горан Ђурић одржали су угледни час методом интегративне наставе на тему Талесова теорема. Час је одржан у одељењу 84 . Новом наставном методом за ученике њихово ангажовање, рад и машта дошли су до пуног ижражаја. Часу су присуствовале колеге Наташа Капетановић, Марија Илић, Горан Несторовић и Сретен Тадић.

1 2 3 4 5 6 7 9