Тим за сарадњу са породицом

И ове школске године Тим за сарадњу са породицом пред себе ставља нове задатке.

Записник са 1. седнице  Тима за сарадњу са породицом -   Записник 1. септембар

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАНОВИ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

Предлагач плана: Тим за сарадњу са породицом

Одговорно лице:координатор, Светлана Павловић(наставник)

Остали чланови тима: Весна Панић –директор, Србијанка Остојић учитељица, Слободан Марковић-наставник, Јово Радуловић наставник, Марија Поповић –наставник, Зорица Вранковић- наставник, Драгана Николић Стојановић-наставник, Ивона Пуртић-ученик,  Валентина Алексић- ученик, Милица Ђукић- ученик, Марија Терзић-родитељ, Веселиновић Слађана-родитељ, Славица Марковић- родитељ, Иванка Павловић- родитељ, Драгана Ђокић- родитељ, Јованка Поповић-родитељ, Драгана Марковић Нешковић-родитељ, Мирјана Нинић- родитељ, Јелена Ђукић- родитељ,  Светлана Павловић- учитељица координатор тима.

 

Сарадници у реализацији плана Вања Јеремић (педагог) Гордана Марковић Сакић (психолог)

Циљеви (укратко):  Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.

 

Садржај рада Оријентационовреме реализације Носиоци посла Циљна група Очекивани ефекти плана
Области рада  Планиране активности
Ваннаставне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утврђивање распореда и датума отвореног данаУређивање рубрике на сајту -Сарадња са родитељимаУкључивање ученика у рад-представник Ђачког парламентаПредстављање родитељима и ученицима V разреда новог предмета и Пројектне наставе у првом и петом разреду 

*Анкете за родитеље

 

 

Септембар УченициРодитељиНаставнициПедагогПсихолог

 

 

 

Драгана Стојановић

Учитељи првог разреда

Србијанка Остојић

УченициРодитељи реализоваће се
Организација Дана школеПредстављање старих заната, радионица за ученикеАкција: Сређивање извора Св. Петке 

 

октобар Родитељ Биљана БојиновићУченициРодитељиНаставници УченициРодитељи
ТрибинаБолести зависности и промоција књиге- Предраг СпасојевићАкција: Фарбање  друштвене игре Не љути се човече на плочнику или мурала на зиду до МУП-а, сређивање дворишта 

 

 

новембар УченициРодитељиНаставнициПедагогПсихолог Ученици
Мали сајам ручних радоваНовогодишњи вашарМини сајам књига  децембар УченициРодитељиНаставници УченициРодитељиНаставници
* Дан отворених врата школе Сваког месеца, један дан РодитељиНаставник РодитељиНаставник
 Организовање прославе школске славе Јануар РодитељиНаставник РодитељиНаставник
*Објављивање стручних текстова на сајтуДобровољно давање крви. Фебруар РодитељНаставникПедагогПсихолог РодитељиНаставник
ТрибинаПредвидети непредвидиво- Проф. Др Душко ИлићСајам кућних љубимаца Март РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Ускршњи вашарОрганизовање екскурзија и рекреативне наставе Април РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Школица планинарења- Планинарски клуб Гучево Мај РодитељиНаставникУченици РодитељиНаставникУченици
Спортски сусрети родитеља и наставникаЗаједнички излет на Гучево Јун РодитељиНаставник РодитељиНаставникУченици
Информисање *Родитељски састанци*Индивидуални разговори*Електронском поштомФБ страница

Сајт школе

Током целе године Наставници Родитељи

 

Током школске 2018/19. године школа ће почети  и са сарадњом са  родитељима ученика наше школе кроз “ Отворена врата“    организујући наставу и ваннаставне активности када ће родитељи моћи да присуствују часовима  и на тај начин боље упознају живот, токове, проблеме и рад у школи. Присуство родитеља је пожељно на часовима обавезне наставе и ваннаставних активности.

Распоред  дана у месецу када ће родитељи бити у могућности да присуствују часовима

је следећи:

МЕСЕЦ ВРЕМЕ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР  прва и друга смена 28. 09. 2018.
ОКТОБАР прва и друга смена 31. 10. 2018.
НОВЕМБАР прва и друга смена 29. 11. 2018.
ДЕЦЕМБАР прва и друга смена 26. 12. 2018.
ФЕБРУАР прва и друга смена 25. 02. 2019.
МАРТ прва и друга смена 29. 03. 2019.
АПРИЛ прва и друга смена 30. 04. 2019.
МАЈ прва и друга смена 27. 05. 2017.

 

 

 

Особа или тим који врши евалуацију плана:Тим за сарадњу са породицом

Координатор тима Светлана Павловић

Тим за сарадњу са породицом

Тим за сарадњу са породицом је у понедељак, 12. јуна организовао једнодневни излет за крај школске године, на Гучеву.

У одличној организацији са родитељима ученика, њихових учитеља, деца ће дуго памтити овај дан.

Деци недостаје боравак у природи, да су удаљени од градске буке. Ниједно дете није ни помислило на мобилни телефон, компјутер, таблет.

Игра, трчање, граја деце, цвркут птица су само делић овог дана.

Хвала свим родитељима који су издвојили део свог времена и поделили га са нама!

20170612_10123920170612_10125320170612_10133520170612_101441_00120170612_101501(0)20170612_10150720170612_10154220170612_11050420170612_11053820170612_11083720170612_11112120170612_11192220170612_11302020170612_11315920170612_12140920170612_12171720170612_15330520170612_15494320170612_155848