ВАЖНИ ДАТУМИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – 2018

 

ВАЖНИ ДАТУМИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – 2018

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА:

ПОНЕДЕЉАК, 18. 06. 2018. од 9,00 – 11,00 часова – српски јез
УТОРАК, 19. 06. 2018. од 9,00 – 11,00 часова – математика
СРЕДА, 20. 06. 2018. од 9,00 – 11,00 часова – комбиновани тест

( Испити се полажу у ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ и 2 учионице – до 130 ученика )

За испит је обавезно :
• Доћи у школу најкасније до 8,15 часова
• Проверити своје име на списку и редни број под којим дете полаже завршни испит
• За испит обавезно понети:
1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом И НАПИСАНОМ ШИФРОМ ИСПОД ИЛИ ИЗНАД ФОТОГРАФИЈЕ
2. Прибор за рад -
за српски језик – графитна и хемијска оловка и гумица
за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица,шестар , лењир, троугао                                                  за комбиновани тест – графитна и хемијска оловка и гумица

НА ИСПИТ СЕ НЕ СМЕ ДОНОСИТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН, односно ништа осим
наведеног прибора за рад.

У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ И ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Петак , 22. 06. 2018. год . до 8,00 часова
- Прелиминарни резултати завршног испита на огласној табли школе (из српског, математике и комбиновани тест)
Субота , 23. 06. 2018. год . од 8,00 – 16,00 часова
Ученици подносе писмени приговор комисији основне школе на резултате завршног испита из српског језика, математике и комбинованог теста
Понедељак , 25. 06. 2018. год од 8,00- 16,00 часова
Ученици подносе писмени приговор окружној
комисији на резултате испита из српског језика , математике и комбиновани тест
Четвртак , 28. 06. 2017. год до 8,00 часова
Објављивање коначних резултата завршног испита
ПЕТАК , 29 . 0 6 . 2018. год . ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА
• У књижари купити образац ЛИСТЕ ЖЕЉА или понети добијени уз конкурс уколико је ученик куповао;
• понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
(уколико га имате) или одштампан план уписа у средње школе са шифрама које су добили родитељи на родитељском састанку,хемијску оловку и обавезно долазе родитељ и ученик. Може се користити и сајт школе на коме постоји електронска верзија конкурса за упис. Родитељ мора да потпише листу жеља свог
детета .
• уколико ученик нема конкурс, погледати на огласној табли школе шифре за занимања или позајмити конкурс и на помоћном папиру извући ТАЧНЕ ШИФРЕ ШКОЛА И ЊИХОВЕ НАЗИВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ НАЛАЗИТИ НА ЛИСТИ ЖЕЉА пре самог попуњавања у школи

Петак , 29. 06. 2018. год. у 8,00 часова Сви ученици 8-1 и 8-2 заједно са једним
родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу
• Петак , 29. 06. 2018. год. у 10,00 часова Сви ученици 8-3 и 8-4 заједно са једним
родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу
Петак , 29. 06. 2018. год. у 12,00 часова Сви ученици 8-5 и УЧЕНИЦИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ заједно са једним родитељем у школи попуњавају и
предају листу жеља за упис у средњу школу
Среда , 4. јули 2018. од 8,00 сати
Проверавање листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама )
Среда , 4. јули 2018. од 8,00 – 15,00 сати
Подношење приговора на објављене листе жеља
Недеља , 8. 07. 2018. од 8,00 сати
Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима ( у холу нове школске зграде )
Понедељак и уторак , 9. и 10. јул 2018. од 8,00 – 15,00 сати
Подношење оригиналних докумената и упис у средње школе – ПРВИ УПИСНИ КРУГ
Понедељак, 9. јул 2018.– нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места од 8,00 –15,00 сати
Четвртак, 12. јул 2018 – упис ученика у средње школе –ДРУГИ УПИСНИ КРУГ ОД 8,00 – 15,00 сати Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

• Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари)
• Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи (добијено у школи)
• Уверење о положеном завршном испиту ( добијено у школи)
• Извод из матичне књиге рођених ( родни лист ) – може бити старији од 6 месеци
• Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за занимање за које конкуришу (за све школе осим гимназије)
Уписна комисија
ОШ „Анта Богићевић“ ЛО З Н И Ц А