Састанци Стручног већа за разредну наставу

Сручно веће за разредну наставут 2017/18

2017/18 године Стручно веће за разредну наставу до сада  је организовало два састанка.

На првом је кроз радионичарски тип рада,који је водила Радојка Стефановић,  било говора о „Уједначавању критеријума оцењивања“.Учитељи школе су веома активно учествовали у раду.

На другом састанку гости школе су биле Митровић Сања , дипломирани дефектолог- логопед и Валентина Марковић- васпитач. Тема сусрета су биле појаве „Дисграфије и дислексије код деце“. Разговор , питања, запажања и савети и на овом скупу Стручног већа за разредну наставу нису изостали. Иначе руководилац Стручног већа за разредну наставу у овој години је Злата Ковачевић Павловић.