ЧАС ИНТЕГРАЦИЈЕ  ГЕОГРАФИЈЕ И  БИОЛОГИЈЕ У ОСМОМ РАЗРЕДУ – НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ

                У среду, 20. децембра 2017. године наставнице географије Милена Митровић и биологије Јустина Ћосић, одржале су два часа у осмом разреду,  на коме су интегрисале садржаје два предмета географије и биологије о Националним парковима и резерватима природе у Србији.

Одлично одабран садржај, погодан за интеграцију у настави и заједничку обраду . Доминантан облик рада је био рад у групи, у којима су деца имала различите задатке. Било је потребно да на основу  литературе  направе паное о природним добрима уопште  и националним парковима:  положају, специфичностима  биљног и животињског света, специјалним резерватима и парковима природе.

Деца су у групама одлично радила и сарађивала и било је очигледно да се овај облик рада врло често примењује на редовним часовима. Након презентација група, врло квалитетних, чланови група су проверили колико су их другари слушали и разумели њихова излагања,  постављајући по неколико питања свим групама.

Цео час је био употпуњен и урађеним презентацијама (деца су их урадила код куће),  представљеним на самом крају часа – углавном сликовним:  фотографијама предела и пејзажа националних паркова и специфичних биљака и животиња,  што је такође значајно допринело бољем упознавању и лакшем препознавању и  запамћивању  различитих врста биљака и животиња као и повезивању са искуством ученика.

Сигурно је да овако обрађени садржаји о Националним парковима и резерватима природе у Србији код деце подстичу процес учења и доприносе да настава не буде пуко изолована активност, него нешто што ће њима значити у будућем животу: на њиховим путовањима, повезивањима знања из различитих области и развијању њихове опште културе.

20171220_090520 20171220_090453 20171220_090515 20171220_090528 20171220_090707 20171220_090700 20171220_090654 20171220_090629 20171220_090617 20171220_090538 20171220_090555 20171220_090600 20171220_090900 20171220_090945 20171220_090955 20171220_091044 20171220_091129 20171220_092540 20171220_092620 20171220_092904 20171220_093232 20171220_094159 20171220_094428