УГЛЕДНИ ЧАС – НАША ПРАКСА УЧИТЕЉИЦА СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋ, УЧЕНИЦИ 4/3 НА ЧАСУ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Већи број колега присуствовао је угледном часу који је реализовала учитељица Снежана Јанковић, 24. октобра 2017. у свом  разреду – 4/3.

Наставна јединица је била „Климатске одлике Србије“ . Врло интересантан приступ обради наставног садржаја групним обликом рада.

Одлично одабран садржај на коме се може радити на овај начин, извлачење кључних карактеристика климе у зависности од предела и повезивање са свакодневним искуством, су одлично осмишљене активности деце које доприносе да се целокупном садржају да прави смисао. Наравно да се  деца мисаоно активирају и садржаје које уче у школи повежу  са својим свакодневним животом и различитим утицајима климе на нашу свакодневницу. Посебно је важно да уоче да то што уче у школи није одвојено од њиховог свакодневног живота,  и да то што учимо у школи у ствари нам помаже да се боље снађемо у свакодневном животу.

На крају, за врло кратко време,   учитељица је проверила колико су деца на том часу научила, помоћу кратког теста од неколико логичких тврдњи на које су деца одговарала са да или не и на крају проценили тачност – самооцењивањем.

Одлично осмишљен час, деца мисаоно активна, „прошао је пре него што је почео“.

Угледни часови су заиста прилика да се размене практична искуства наставника, а такође нам је порука да делови часа, нека добра  решења наставника могу да нам буду веома кориснa и инспиративнa за наш будући рад.

Сваки час је на свој начин уметност, сваки час може да се осмисли на много различитих начина,  али ми трагамо и тежимо све бољим и бољим….И зато је реализација и овог часа  један значајан допринос.