Стручно усавршавање

Прошле школске године запослени школе су похађали семинаре који су били предвиђени
Годишњим планом рада и Развојним планом школе. Тако је било и претходних година. У школи се води редовна евиденција како самих запослених тако и од стране чланова Тима за стручно усавршавање. Запослени имају Е- портфолио и у њега врло брзо уносе сате стручног усавршавања, извештаје или планове за наредну годину.
Од ове 2016/17. школске године имамо мало другачији модел за реализацију семинара на нивоу града. Свака школа је домаћин једног семинара. Ми смо били домаћини семинара из српског језика за професоре основних и средњих школа. Тема је била: „Планирање у настави српског језика и књижевности“, кат. бр. 712, 8 сати стручног усавршавања. У школи је било 53 учесника семинара који су задовољни презентованим садржајима и својим активностима током семинара. Током ове школске године очекује нас још много, много активности на том плану.

books icon