Основни кораци у избору занимања

КОРАК ПРВИ

СКЛОНОСТИ И ИНТЕРЕСОВАЊА

Сваком човеку је веома важно да му посао који обавља причињава задовољство, или макар да га не чини незадовољним.

Склоности и интересовања људи се веома разликују. Вероватно и ти имаш одређене жеље где, с ким и чиме  би волео да радиш.Размисли о својим интересовањима, а ако ниси сасвим сигуран, поразговарај са својим родитељима, наставницима, психолозима и педагозима у школи или у служби за професионалну орјентацију. Издвој већу групу занимања за која показујеш склоности и интересовања.

КОРАК ДРУГИ

СПОСОБНОСТИ

 И по способностима се људи веома разликују. Треба знати да свако од нас поседује способности за већи брок занимања. Размисли о својим способностима. На пример:Размисли о томе како подносиш физичко оптерећење, какве су ти здравствене способности, да ли су оне препрека у неким пословима, да ли поседујеш спретност руку и прстију, како бараташ речима, а како величина ма и количинама и сл. Понекад нас други људи боље знају него ми себе, реалније процењују наше квалитет и наше мане. Поразговарај о томе са људима.

КОРАК ТРЕЋИ

ЗАХТЕВИ ЗАНИМАЊА

 Занимање захтева одређене способности, као и особине личности , мотивацију и интересовања. То све доприноси успешност на послу, потруди се да упознаш захтеве ширег округа занимања, првенствено оних занимања које претходно издвојиш на основу склоности и интересовања. У 4. Поглављу под насловом „мноштво занимања-које је за мене“ налазе се захтеви који се односе на подручја рада. То је минимум захтева који су исти за сва занимања у подручју. Пошто познајеш своје склоности и интересовања , као и своје способности и захтеве занимања , постави себи питања:“Колике су моје склоности и способности у складу са захтевима занимања која ме интересују?“, „Да ли могу одговорити тим захтевима?“

КОРАК ЧЕТВРТИ

АЛТЕРНАТИВНА ЗАНИМАЊА

Већ смо рекли да човек није способан само за једно занимање. Сигурно је да се и твоја интересовања и способности могу искористити у више занимања. С друге стране, има много занимања која су по разним карактеристикама слична. Ако си  добро проучио захтеве занимања  и ако расчистиш  собом, разлоге због којих би неке занимања одабрао, тада релетивно лако можеш пронаћи  и тзв. „алтеративна занимања“ (одговарајуће замене) са којима би такође могао бити задовољан, а са којима себи повећаваш шансе при упису у средњу школу. „ БИШЕ АЛТЕРНАТИВА – ВЕЧЕ ШАНСЕ“ .

КОРАК ПЕТИ

ДЕТАЉНО ИНФОРМИСАЊЕ

 За занимања која си издвојио ( и алтернативна занимања) у овој фази одлучивања мораш се потрудити  да прикупиш што је могуће детаљније информације . У овој фази мораш дубље заћи у срж занимања , његове специфичне захтеве и специфичне радне операције. Што детаљније упознаш ова занимања, твоја одлука ће бити темељитије заснована и реалнија.

КОРАК  ШЕСТИ

ПЕРСПЕКТИВА ИЗАБРАНИХ ЗАНИМАЊА

За занимања која си издвојио важно је да знаш следеће:

  • какве су могзћности, када завршиш образовање да нађеш себи одговарајуће запослење ,одговарајуће радно место у својој средини;

  • какве су могућности стручног усавршавања и напредовања;

  • у коликој мери знања и вештине које стекнеш можеш да искористиш и за друге послове , уколико из било ког разлога више не можеш или нећеш радити у свом занимању,

КОРАК СЕДМИ

МОГУЋНОСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Средња школа се доста разликује од основне. О томе се мораш детаљно информисати. За занимања која која издвојиш мораш сазнати све везано за начин образовања: где су школе, какви наставни предмети се изучавају, који су од њих најзначајнији, колико има практич не наставе, како је организована  и где се изводи, шта су то „ образовни профили „ и по чему се разликују у односу на занимања, шта је степен сложености и сл..

КОРАК ОСМИ

КОНКУРИСАЊЕ ( УПИС)

У овој фази доношења одлуке преостаје ти само да се упознаш са „правилима игре“, односно са условима за упис у средње школе које се регулише конкурсом. Овде је важно да знаш кад и како конкурисати, која су документа потребна, на основу чега се врши рангирање кандидата, ко све и како полаже квалификациони испит, шта ако се тај испит не положи итд.