Минималан број бодова који је био потребан за упис на одређене профиле за претходну генерацију осмих разреда – јуни 2015

ГИМНАЗИЈА   „ Вук     Караџић“      ЛОЗНИЦА

www.loznickagimnazija.edu.rs

Назив    смера Минимални број бодова  јун 2015 Трајање Број ученика
Друштвено -језички смер 71,12 4 године 90  ученика
Природно математички смер 79,90 4 године 90 ученика

ЕКОНОМСКА ШКОЛА   ЛОЗНИЦА

www.esloznica.rs

Назив   занимања Минималан број бодова јун 2015 Трајање Број ученика 
Трговински техничар 40,63 4 године 30 ученика
Туристички техничар 54,32 4 године 30 ученика
Кувар 61,04 3 године 15 ученика
Посластичар 50,20 3 године 15 ученика
Економски техничар 63,89 4 године 30 ученика
Финансијски техничар 56,87 4 године 30 ученика
Правни техничар 48,38 4 године 30 ученика
Комерцијалиста-оглед 57,14 4 године 24 ученика
Пословни администратор 47.03 4 године 30 ученика

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА   ЛОЗНИЦА

www.tehnickalo.edu.rs

Назив   занимања Минималан број бодова јун 2015 Трајање Број ученика 
Маш. техничар за компјутерско конструисање 63,85 4 године 30 ученика
Аутомеханичар 53,75 3 године 15 ученика
Аутолимар 47,15 3 године 15 ученика
Заваривач 49,71 3 године 15 ученика
Електротехничар рачунара 81,75 4 године 30 ученика
Електротехничар енергетике 65,06 4 године 30 ученика
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 50,16 3 године 15 ученика
Електормонтер мрежа и постројења 49,25 3 године 15 ученика
Грађевински техничар за високоградњу 64,94 4 године 30 ученика
Декоратер зидних површина 48,10 3 године 15 ученика
Керамичар-терацер-пећар 46,20 3 године 15 ученика

 

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

www.svetisavaloznica.rs

Назив   занимања Минималан број број бод Трајање Број ученика 
Техничар графичке дораде 40,81 4 године 30 ученика
Техничар за инд. фармацеутску технол 74,70 4 године 30 ученика
Техничар за заштиту животне средине 61,36 4 године 30 ученика
Женски фризер 65.51 3 године 15 ученика
Мушки фризер 59,76 3 године 15 ученика
Медицинска сестра -техничар 84,80 4 године 60 ученика
Физиотерапеутски техничар 81,50 4 године 30 ученика

НЕКЕ ДРУГЕ ШКОЛЕ – ВАН ЛОЗНИЦЕ

НАЗИВ   ШКОЛЕ  И   МЕСТО Занимање Минималан број  бод Трајање
Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Физиотерапеутскитехничар 86.43 4 године
Медицинска школа, Београд Физиотерапеутскитехничар 84,10 4 године
Медицинска школа, Београд Фармацеутски техничар 91,50 4 године
Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево Ветеринарски техничар 63.50 4 године
Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево Пољопривредни техничар 47,32 4 године
Медицинска школа, Шабац Медицинска сестра – техничар 84,41 4 године
Медицинска школа,Ваљево Медицинска сестра – техничар 81,15 4 године
Ваздухопловна академија, Београд Мехатроничар за транспортне системе аеродрома-оглед 86,35 4 године
Медицинска школа,Ваљево Физиотерапеутски техничар 85,54 4 године
Средња  Техничка ПТТ школа Монтер телекомуникационих мрежа 34,75 3 године
Средња  Техничка ПТТ школа Техничар ПТТ саобраћаја 79,58 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар енергетике 72,34 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар процесног управљања 73,36 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар електронике 80,65 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар телекомуникација 82,64 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар рачунара 90,85 4 године
Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд Електротехничар мултимедија-оглед 84,71 4 године
Ваздухопловна академија, Београд Авиотехничар-оглед 91,19 4 године
Ваздухопловна академија, Београд Техничар ваздушног саобраћаја-оглед 93,75 4 године
Зуботехничка школа Зубни техничар 86,11 4 године
Саобраћајно техничка школа, Београд Техничар друмског саобраћаја 60,31 4 године

mala-matura.gif