СВЕЧАНА АКAДEМИЈА ПОВОДОМ 220 ГОДИНА

У току ове седмице у нашој школи одржавају се активности поводом Дана школе под називом Антини дани.

Садржај Антиних дана и прославе Дана школе можете погледати на фотографијама испод.
ПОЗИВНИЦА2015
ОСТАЛЕ СТРАНЕ 1111