Важно обавештење за родитеље – осигурање ученика

Са доласком нове школске године треба да размишљамо о безбедности деце.

Као и сваке године Савет родитеља школе је донео одлуку са којом је сам Директор школе сагласан да осигурање ученика школе у ​​школској 2015/16. врши Компанија Ђенерали Осигурање Србија.

 Родитељи уплаћују на жиро рачун школе на позив на број (одељење – 8 пример  64 – 8 )  150,00 динара и то је годишња уплата за осигурање. Уплате ће се вршити до петка 2. октобра 2015. године.

За годишњу уплату од 150,00 динара по осигуранику – ученику шта ученик добија?

 1. осигурање 24 часа ибез обзира на место незгоде

2. Осигурање Ђенерали у тој осигуравајућој квоти нуду исплату:

- 3000,00 за хирушке интервенције

- 480,00 дин. за болнички дан

- 120.000,00 за трошкове лечења

- 60,00 динара за дневну накнаду

- 3000,00 динара за прелом костију / једнократну помоћ

У својој понуди за осигурање ученика нуде се осигуравајућа покрића за:

1. инвалидитет / 300.000.00 динара.

2. Прелом кости у случају незгоде (једнократна исплата осугуране шуме, подразумева исплату накнаде и у  случају када прелом кости не остави трајне последице, тј. инвалидитет)

3. хирушке интервенције као последице незгоде

4. Трошкови лечења (у оквиру поменутог покрића су и болнички дани)

5. дневне надокнаде

Уколико се осигура 90% ученика школе, Ђенерали Осигурање Србија (са седиштем у Улици кназа Милоша Поцерца број 15) ће за остале ученике обезбедити бесплатну осигуравајућу заштиту, а под тим се подразумева да су се породице које не могу да одвоје 150,00 динара за годишње осигурања свог детета, породице које су корисници услуга Центра за социјални рад из Лознице.

 Дакле, уплате се врше, за оне који желе, од 25. септембра до  02. октобра 2015. године.

Уколико не буде 90% ученика који су уплатили на рачун школе па да тако омогуће да сви ученици школе буду осигурани, школе ће формирати списак ученика који су уплатили осигурање, и који могу да уколико дође до неких повреда имати финансијску подршку коју пружа ова Осигуравајућа кућа.

osiguranje