О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД     ШКОЛСКЕ  2015/16.ГОДИНЕ    

У први разред школске 2015/2016. године уписују се деца рођена 2008. године и деца рођена у јануару и фебруару  2009. године ( до 1.03.2009.) . Редован упис ће се обавити 25. 26. и 27. марта 2015. у просторијама школе (стара школска зграда на спрату) у времену од 8-12 сати и од 15-18 сати.

prvaci1

Приликом уписа потребна су следећа документа:

  1. Извод из матичне књиге рођених (читка копија или оригинал)
  2. Здравствена књижица детета -због прегледа код школског зубара

Изузетно у први разред основне школе могу се уписати и деца рођена до 31. августа 2009. године (старости од 6 до 6 и по година) уколико су деца прошла припремни предшколски програм и уколико су психосоцијално зрела за полазак у школу. Захтев се подноси школској комисији за упис у истим терминима када и редован упис деце ( 25.-27. марта 2015. ).

Неке од потребних информација родитељима:

*образац за конкурсање за „пројекат-бесплатни уџбеници“ родитељи ће добити на упису уколико сматрају да испуњавају неки од наведених услова за добијање бесплатних уџбеника;

*  термине за здравствене прегледе деце родитељи ће добити на кућну адресу ( уколико не добију потребно је обратити се изабраном лекару) ;

*потврду о похађању предшколског програма родитељи ће донети када се буде организовала „мала школа“;

* све остале информације родитељи могу добити од уписне комисије приликом уписа детета

ЖЕЛИМО ДА НАША ШКОЛА БУДЕ ДЕО ВАШЕГ ОДРАСТАЊА И РАЗВОЈА КАО И ПРЕТХОДНИХ 22О ГЕНЕРАЦИЈА !

Колектив  ОШ „Анта Богићевић“ Лозница