Још информација о бесплатним уџбеницима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја због великог интересовања родитеља / старатеља за пријављивање, за обезбеђивање бесплатних уџбеника , у оквиру Пројекта “ Бесплатни уџбеници за школску 2015/16. годину“ продужава рок тако да је сада рок за пријављивање , за све ученике од другог до осмог разреда, на нивоу школе до уторка, 24.03.2015. године( За будуће прваке, пријављивање ће се обавити током уписа)

udzbenici

Прва фаза је дистрибуирање пријавних образаца

Рок за пријављивање је 24. март

- Након тог рока школе Министарству просвете, науке и технолошког развоја

достављају листу пријављених ученика

- Након прикупљања података ( родитељ односно старатељ уписује податке у пријавни образац и под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потписује део са изјавом да су наведени подаци потпуно тачни), Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће на основу рангирања обавестити школе који су прагови и послати школама повратну информацију.

Ево и планиране расподеле средстава по ученику у зависности од разреда и материјалног статуса:

Разред Прва група ( око 15% ученика у РС) Друга група ( око 8% ученика у РС)
 I -  IV 4000 дин 2000 дин
V-  VI 6000 дин 3000 дин
VII -VIII 8000 дин 4000 дин

У другој фази пројекта, родитељи ће уз стручну помоћ наставника бирати уџбенике до одобреног износа ( за оне који то право остваре).

Изабрани уџбеници ће кроз јавну набавку бити обезбеђени и дистрибуирани школама.

Најчешћа питања и одговори – погледајте на овој страници