Конкурс – Бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је све основне школе у Србији да ће у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници“ обезбедити бесплатне уџбенике за један део ученичке популације. За овај пројекат намењено је 600 милиона динара из Буџета Републике Србије.

Уџбенике ће добити ученици свих разреда основне школе, а прелиминарна расподела обавиће се у зависности од разреда и материјалног статуса ученика.

besplatni udžbenici

У првој фази потребно је да учитељи и разредне стерешине пријавни образац  и упутство пошаљу свим родитељима или старатељима.

Осим Пријавног обрасца родитељи или старатењи до 13. 03.2015. ( до четвртка) прикупљају и захтевану документацију за једну од  ових категорија:

1. Запослена два родитеља са ниским примањима

2. Запослен један  један родитељ/ старатељ са ниским примањима

3. Незапослена оба родитеља

4. Самохрани родитељ

5. Хранитељска породица

6. Родитељ борац, војни инвалид или расељено лице

7. Тешко оболели члан породице

8. Ученик са сметњама у развоју

9. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених …

Разредне стерешине , учитељи и родитељи

Дакле, до 13. 03. 2015. ( до четвртка до 10,00 часова). потребно је прикупити све пријавне обрасце и захтевану документацију – ученици или родитељи предају разредним старешинама, а разредне стерешине  управи школе како би ученици остварили право на бесплатне уџбенике.

Више о овоме можете сазнати на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – ОВДЕ.