Конкурс – Дечји међународни фестивал

čarolijaJPG

„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“

Мионица-Бања Врујци, 17-18.април, 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и УГ „Креатива-креативно образовање“ из Бање Врујци у сарадњи са Институтом за креативни развој младих из Словеније

објављују  НАГРАДНИ КОНКУРС поводом 11.међународне смотре дечјег стваралаштва

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС:

За најбољи поетски и прозни рад :

 СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ“  (пожељно је да се радови шаљу и у електронском обликунајуспешнији литерарни аутори биће похваљени, чиме ће стећи право учешћа на 11. Међународном фестивалу „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА)

ЛИКОВНИ КОНКУРС:

За најбољи  ликовни рад (користити ИСКЉУЧИВО сликарске технике):

„СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ“ (Радове можете слати поштом или електронским путем на  ФБ групу „СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ“;  Уколико радове шаљете електорнским путем, будите спремни да исте пошаљете поштом уколико  уђу у ужи избор; Пристигли радови остају својина организатора који задржава право да их користи и у друге

непрофитабилне сврхеНајуспешнији ликовни аутори биће похваљени чиме ће стећи право учешћа на 11. Међународном фестивалу „Креативна чаролија“)

ДРАМСКИ КОНКУРС:

За најбољи дечји позоришни комад:

„СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ” (Аматерске снимкепозоришнихпредстава у трајању од 8-10 минута  шаљите најкасније до 20. фебруара.Одабране позоришне групе представљаће своју школу  на такмичењу за најбољу дечју представу 24. априла 2014. у Мионици)

ФИЛМСКИ КОНКУРС:

За најбољи дечји кратки филм:

„СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ“  (Обрадити тему у форми кратког филма у трајању до 4 минута;  Филм може да буде снимљен мобилним телефоном или камером; Mожете користити Windows Movie Maker; Пожељно је да са видео клипом буде комбинован текст, слика, звук; Сви клипови морају имати исти назив: „СВЕ ДЕЧЈЕ СТАЗЕ ВОДЕ ОД ИГРЕ ДО СЛОБОДЕ”; Учешће је појединачно, искључиво један аутoр-један филм; Аутор клипа има ментора који одговара за аутентичност филма.)

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ? 

На конкурсу могу учествовати деца узраста 7-15 година из целог света.