Бесплатни уџбеници

Право на бесплатне уџбенике у школској 2024/25 години остварују:

Р.б.


Основ


Документација


 1. Социјално угрожене породице Решење/ копија ЦСР којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
 2. ИОП 1,2,3 Школа поседује документацију
3. *Породице са троје и више деце Потврде
 4. Породице у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ/ односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат Решење ( копија) у којима се утврђује својство родитеља или умрли лист за другог родитеља
 5. Ученици који имају ретке болести Извештај лекара-копија
 6. Ученици који остварују право на туђу негу и помоћ Решење ( копија)
 7. Ученици 1. и 2. разреда који су глуви Извештај лекара-копија

 


 

  • За ученике који су из породица са троје и више деце право на бесплатне уџбенике остварује најстарије дете ( Дете које је прво почело да стиче основно образовање, нпр. једно дете је у седмом, друго у петом разреду а најмлађе- треће је у првом разреду; право на бесплатне уџбенике

има дете у седмом разреду).

Ви у напомени у табелама наводите у којим одељењима су им браћа и сестре.

  • Од ротитеља/ законских заступника тражите да донесу ДОКУМЕНТАЦИЈУ- фотокопије које се прилажу и остају школи
  • Документацију прикупљамо до 16.04. 2024. године када се уноси у информациони систем ДОСИТЕЈ.