ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ЈУН 2023.

СРЕДА, 21. 06. 2023. од 9,00 – 11,00 часова – српски јез.

ЧЕТВРТАК, 22. 06. 2023. од 9,00 – 11,00 часова – математика

ПЕТАК, 23. 06. 2023.  од   9,00 – 11,00 часова – тест из предмета

За испит је обавезно :

 • Доћи у школунајкасније до 8,00 часова
 • Проверити своје име на списку и редни број под којим ученик полаже завршни испит .
 • За испит обавезно понети:

 

1. Ђачку књижицу са овереном фотографијом залепљеном идентификационом налепницом испод фотографије.

2. Прибор за рад – школа обезбеђује хемијске оловке!

за српски језик– графитна оловка и гумица

за математику – графитна оловка, гумица, шестар , лењир, троугао .

за тест из предмета – графитна оловка и гумица.

 

***********     НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, КАЛКУЛАТОРА, БЕЛЕЖАКА И ДРУГИХ ПАПИРА.

 

**********      У ПРВИХ 45 МИНУТА ИСПИТА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ НЕ СМЕ СЕ НАПУСТИТИ И ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА.

***********   СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВА И ДА ПОШТУЈЕ УПУТСТВА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА.

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ

ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Недеља, 25. 06. 2023. год.   до   8,00 часова

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе (из српског, математике и тест из предмета) и порталу МСШ.

Понедељак , 26.06.2023. (од 8,00 – 15,00 )

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита непосредно у школи .

Уторак , 27 . 06. 2023. (8,00-15,00 сати)

Пријем приговора ученика на прелиминарне резлтате завршног испита другостепеној комисији.

Уторак , 27. 06. 2023. (после 16,00 сати )

Одговори другостепене комисије на приговоре .

Среда, 28. 06. 2023. год до 8,00 часова

Објављивање коначних резултата завршног испита

ЧЕТВРТАК, 29. 06. 2023. год.   ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ   ЖЕЉА

 • У књижари купити образац ЛИСТЕ ЖЕЉА или понети добијену уз конкурс уколико је ученик купио конкурс;
 • понети са собом КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (уколико га имате) или ОДШТАМПАН ПЛАН УПИСА у средње школе са шифрама које су добили родитељи на родитељском састанку, хемијску оловку и обавезно долазе родитељ и ученик. Родитељ мора да потпише листу жеља свог детета и да буде сагласан са истом.
 • Пожељно је да родитељи и ученици код куће направе прелиминарну листу жеља за дете, водећи рачуна у броју бодова које је ученик остварио и броју занимања које ће навести у листи жеља. На крају увек треба ставити неко занимање за које смо сигурни да можемо уписати. Најгора је варијанта да ученик остане неуписан у првом кругу.

 ЧЕТВРТАК, 29.06. 2023. год. у  8,30 часова

                       Сви ученици 8-1 и 8-2   заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу.

  ЧЕТВРТАК , 29.06. 2023. год. у 10,00 часова

                     Сви ученици 8-3 , 8-4 и РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    заједно са једним родитељем у школи попуњавају и предају листу жеља за упис у средњу школу.

ЧЕТВРТАК , 29.06. 2023. год. од 12,00 часова

Комисија за унос, уноси листе жеља у базу података.

СУБОТА , 1. јули 2023.  од 8,00 сати

         Провера листе жеља на огласној табли школе ( да ли су правилно пренети подаци са листе жеља сваког детета у централни републички списак пре коначног распоређивања ученика по средњим школама )

Субота , 1. јули 2023.  од 8,00 – 15,00 сати

         Подношење приговора на објављене листе жеља

     ПОНЕДЕЉАК, 3. 07. 2023. од 8,00 сати

Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима ( у холу нове школске зграде )

       Понедељак   и уторак , 3. и 4. јул 2023.

од 8,00 – 15,00 сати

          Подношење оригиналних докумената и упис у средње школе – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

 Понедељак, 3. јул 2023.   од 8,00 – 15,00 сати

нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места

   Уторак, 4. јул 2023. од 8,00 – 15,00 сати

упис ученика у средње школе – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

Подношење докумената за упис у средњу школу

За упис је потребно:

 • Пријава за упис у средњу школу (налази се примерак у конкурсу или купује у књижари).
 • Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и   васпитању односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи (добијено у школи).
 • Уверење о положеном завршном испиту ( добијено у школи).
 • Извод из матичне књиге рођених ( родни лист ) – може бити старији од 6 месеци.
 • Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за занимање за које конкуришу (за све школе осим гимназије).