Диференцирана настава

У недељу 07.12.2014. године у нашој школи одржан је семинар за наставнике и учитеље.

Теме програма: Диференцирана настава; Индивидуализација наставе као дидактички принцип; Облици индивидуалне наставе; Дидактички модел организовања образовно-васпитног рада

 Диференцирана настава, настава усмерена на ученика, његове способности и потребе.Упознавање са облицима диференциране наставе. Уочавање различитих врста мотивације и начина мотивисања ученика уз уважавање индивидуалности.Подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу. Сагледавање принципа организације група. Уочавање обележја интеракције у групи. Израда дидактичких модела образовно-васпитног рада. Примењивање различитих облика индивидуалне наставе. Оснаживање наставника за пружање подршке ученицима и примењивање различитих стратегија праћења различитих аспеката личности ученика – сарадњу са другим ученицима, реаговање на неуспех. Увиђање значаја обезбеђивања могућности и окружења за активности, интересовања и потребе ученика уважавајући њихове ставове и мишљења.

Атмосфера са семинара…